279/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 25ης/19.07.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 279/2018

Περίληψη : Επαναλειτουργία Λυκειακών τάξεων στο Σχολικό Συγκρότημα Τ.Κ. Καλλιάνων Δ.Ε.   Στυμφαλίας .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 7237/13.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5.Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Πανάγου Αθανάσιος
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10. Λαλιώτης Γεώργιος   11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Γεώργας Χρήστος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος ΗΔ

Μπακόλιας Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ

Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος ΗΔ

Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ΗΔ

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επαναλειτουργία Λυκειακών τάξεων στο Σχολικό Συγκρότημα Τ.Κ. Καλλιάνων Δ.Ε.   Στυμφαλίας», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε τα παρακάτω :

Συνάδελφοι,

   Σας θυμίζω ότι το 2012 καταργήθηκαν οι τάξεις Λυκείου στο Γυμνάσιο Καλλιάνων. Ως Δήμος σε συνεργασία με τον τότε Δ/ντή του σχολείου κ. Μπρίλη προσφύγαμε στο συμβούλιο Επικρατείας ζητώντας την επαναλειτουργία των Λυκειακών τάξεων. Το ΣτΕ με την 3424/2017 απόφασή του δικαίωσε το αίτημά μας και ο αρμόδιος υπουργός, ως όφειλε, με την 1636/10-05-2018 απόφασή του επανιδρύει τις λυκειακές τάξεις Καλλιάνων.

   Ζητούμε τόσο από το Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας όσο και από τον Περ/κό Δ/ντή Αθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης όπως εξασφαλίσουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα οι λυκειακές τάξεις Καλλιάνων.

   Προσωπικά κρατώ μια επιφύλαξη που έχει να κάνει με την επάρκεια των εγκαταστάσεων, κυρίως των αιθουσών, δεδομένου ότι έχω ταχθεί κατά της χρήσης λυόμενων αιθουσών διδασκαλίας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • Την αριθ. 636/10-5-2018 υπουργική απόφαση ,
  • την εισήγηση – πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων αποδέχεται την επανίδρυση και λειτουργία Λυκειακών Τάξεων στο Σχολικό Συγκρότημα της Τ.Κ. Καλλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας .
  1. Κοινοποιεί την παρούσα στους αρμόδιους φορείς, Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας , Περ/κό Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας για την εξασφάλιση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα οι εν λόγω Λυκειακές Τάξεις .

 

  1. Με την επιφύλαξη του Προέδρου κ. Λεονάρδου Αναστάσιου, ως προς την χρήση Λυόμενων αιθουσών διδασκαλίας τάσσονται και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ζάρκος Δημήτριος και Νανόπουλος Βασίλειος .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 279/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email