275 .2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email