274/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 25ης/19.07.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 274/2018

Περίληψη : Πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστασίου σχετικά με την «Συμφωνία των Πρεσπών».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 7237/13.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                     Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κελλάρη Ιωάννα   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Σπανός Κωνσταντίνος 12. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
13. Μπακόλιας Παναγιώτης 14. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα
1. Θελερίτης Γεώργιος 2. Μαυραγάνη Κυριακή 3. Φιακάς Παναγιώτης   4.Αλεξόπουλος Βασίλειος  
5.Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Καρακούσης Ευάγγελος 8. Πανάγου Αθανάσιος
9. Ρουμπέκας Γεώργιος 10. Λαλιώτης Γεώργιος   11. Ραυτόπουλος Γεώργιος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Γεώργας Χρήστος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος ΗΔ

Μπακόλιας Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ

Σαρχάνης Κ. μετά τη συζήτηση του 23ου θέματος ΗΔ

Νανόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ΗΔ

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστασίου σχετικά με την «Συμφωνία των Πρεσπών», o Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα εξέθεσε τα παρακάτω:

            Συνάδελφοι ,

     Τον περασμένο Φλεβάρη στην 3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, συζητήσαμε το θέμα της «Ονομασίας των Σκοπίων». Με ομόφωνη απόφασή μας ζητήσαμε από την πολιτική ηγεσία της πατρίδας μας , μια συμφωνία που θα τιμά τον Ελληνικό Λαό και την ιστορία του .

     Σήμερα έχουμε μια αμφιλεγόμενη «Συμφωνία των Πρεσπών» όπως καθιερώθηκε να λέγεται με τις όποιες συνέπειές της.

   Αμφιλεγόμενη αφού για κάποιους λύνει προβλήματα, για άλλους είναι πράξη εθνικής μειοδοσίας και για άλλους εθνικής προδοσίας. Αμφιλεγόμενη αφού ήταν αποτέλεσμα όχι κυβερνητικής διαπραγμάτευσης, αλλά ενός κόμματος μειοψηφίας στο λαό .

   Φοβούμαι ότι οδεύουμε σε διχασμό με σοβαρές και μη αναστρέψιμες συνέπειες, ότι χειρότερο στη σημερινή συγκυρία που η χώρα προσπαθεί να επανέλθει σε αυτό που λένε κανονικότητα .

      

Συνάδελφοι, η χώρα μας έχει επανειλημμένα υποστεί τις ολέθριες συνέπειες ενός εθνικού διχασμού (εμφύλιος, χούντα).

     Ένας τρόπος υπάρχει για να ξεπεραστεί ο εθνικός διχασμός , να αποφασίσει ο ίδιος ο Λαός, μέσω δημοψηφίσματοςγια το περιεχόμενο της συμφωνίας. Στη διαδικασία αυτή θα του δοθεί η δυνατότητα να ενημερωθεί , να συλλογιστεί και τέλος να αποφασίσει.

Ακολούθως τον λόγω πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος Βασίλειος ο οποίος κατέθεσε στο Συμβούλιο σχετικό ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης Σικυωνίων», (το οποίο επισυνάπτεται ως μέρος της παρούσας ) .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την πρόταση του Προέδρου κ. Λεονάρδου Αναστασίου
  • το σχετικό ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης Σικυωνίων», – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά πλειοψηφία

    

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου ο οποίο τάχθηκε με την πρόταση – ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης Σικυωνίων».

  1. 1.Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την πρόταση του Προέδρου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.
  1. 2.Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα:
  • στο Γραφείο κ. Πρωθυπουργού και
  • στους κ. κ. Βουλευτές Ν. Κορινθίας .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 274/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 19.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email