27/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 5ης /1.3.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ. Απόφασης:   27/2022

Περίληψη: Υποβολή προτάσεων του Δήμου Σικυωνίων  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νεολαίας  στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022».

  

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  του μηνός Μαρτίου  έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 1841/11-2-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  24 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                        
13. Σαρχάνης Κων/νος 14. Λέγγας Μάρκος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Συριάνος Κων/νος                         
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γκούμας Σταμάτιος

 

19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Μαστοράκης Δημήτριος 24.  Χουσελάς  Ευάγγελος

 

       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1. Μυττάς Ιωάννης   

 

2 Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Νανοπουλος Βασιλειος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου  2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
       
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5.  Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης)  
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)  

 

Στο 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Υποβολή προτάσεων του Δήμου Σικυωνίων  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νεολαίας  στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα ανάφερε τα παρακάτω:   

 

   Στο  πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 ο Δήμος Σικυωνίων προτίθεται να οργανώσει,  ένα «Θεματικό θερινό Οικο-σχολείο (Summer ecoCamp στη Κατασκήνωση Κλημεντίου, με τη συνεργασία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εδρεύει στο Κλημέντι  και του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας που εδρεύει στην Στυμφαλία .  Το Θεματικό θερινό Οικο-σχολείο θα αφορά θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής και θα απευθύνεται σε παιδιά – μαθητές Γυμνασίου και εφήβους – μαθητές Λυκείου,  από την περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  συνολικά προγραμματίζεται να συμμετάσχουν 100 παιδιά και έφηβοι. 

   Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των νέων απέναντι στην πρόκληση ων καιρών για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος.

 Το Θεματικό θερινό Οικο-σχολείο προγραμματίζεται για το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουλίου 2022 και θα έχει διάρκεια 7 ημέρες , οι οργανωτές θα είναι στελέχη του Δήμου Σικυωνίων και του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ», το κόστος θα καλυφθεί στο μεγαλύτερο μέρος του από τον Δήμο,  ενώ παράλληλα θα αναζητηθούν και χορηγίες  

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα,  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,   Ομόφωνα  

 

  1. Εγκρίνει , την Υποβολή προτάσεων του Δήμου Σικυωνίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Νεολαίας στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022»  σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλιου όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της   παρούσας .

 

  1. Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 27/2022

Ο Πρόεδρος                                  Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.03.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email