265/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 15ης/28.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 265/2016

Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 10ηΠανελλήνια Σύνοδο των ΦοΔ.Σ.Α με θέμα: «Παρόν και μέλλον στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 9349/24.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Ζάρκος Δημήτριος    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος           Προσήλθε κατά το 5ο θέμα ΗΔ 13 Φιακάς Παναγιώτης    
3 Μαυραγάνη Κυριακή         14 Δομετίου Βασίλειος    
4 Καρακούσης Ευάγγελος                         15 Κελλάρη Ιωάννα      
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         16 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.                  
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       17 Χρυσικός Παύλος      
7 Τσιάνος Ιωάννης       18 Σπανός Κωνσταντίνος  
8 Μυττάς Ιωάννης     19 Σκαρμούτσος Νικόλαος      
9 Πανάγου Αθανάσιος       20 Σαρχάνης Κωνσταντίνος   Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης   21 Μπακόλιας Παναγιώτης Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     22 Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Θελερίτης Γεώργιος 2 Ραυτόπουλος Γεώργιος 3 Λαλιώτης Γεώργιος   4 Κελλάρης Βασίλειος
5 Γεώργας Χρήστος                    
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   ουδείς Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)
        Καλαντζής Π. (Γονούσας)
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

ΘΕΜΑ 32ο

Στο 32ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 10ηΠανελλήνια Σύνοδο των ΦοΔ.Σ.Α με θέμα: «Παρόν και μέλλον στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα , έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 24/06/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

Με πρόσκλησή του το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α.) και ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Ηπείρου και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), μας ενημερώνει για την 10η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦοΔΣΑ που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα στις 30 Ιουνίου – 1 και 2 Ιουλίου 2016 με θέμα «Παρόν και μέλλον στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 3462/2006 «Δαπάνες μετακίνησης -Αποζημιώσεις – Λοιπά έξοδα», οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί  σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για  εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε  κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο  αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η  μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της μετακίνησης (η οποία πρέπει να προηγείται της μετακίνησης), θα πρέπει να προσδιορίζεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του μετακινούμενου, η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών, ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο μετακίνησης καθώς επίσης το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση (άρθρο 4 Ν. 4336/2015).

Πρόταση του Προέδρου είναι να συμμετάσχουμε ως Δήμος, εκπροσωπούμενοι ως φορέας από τον Δήμαρχο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα μετακινουμένου:Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος – Δήμαρχος Σικυωνίων

 • Ημερομηνία αναχώρησης: 29 Ιουνίου 2016
 • Ημερομηνία Επιστροφής:     2 Ιουλίου 2016
 • Ημερομηνία έναρξης του συνεδρίου: 30 Ιουνίου 2016
 • Ημερομηνία λήξης του συνεδρίου: 2 Ιουλίου 2016
 • Αριθμός Ημερών εκτός έδρας για τον υπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης:      

Τρείς (3) *** -Δικαιούται 40,00 € / ημέρα, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 4336/2015.  

 • Διανυκτέρευσης: Τρείς (3)

Δικαιούται μέχρι 80,00 € / διανυκτέρευση, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 (κατηγορία Ι) του άρθρου 10 του Ν. 4336/2015.

Πλήρης και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης:
Συμμετοχή του Δήμου μας στην 10η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΔΣΑ με θέμα «Παρόν και μέλλον στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».

Τόπος: Ιωάννινα

Μέσο μετακίνησης:

         Από ΚΙΑΤΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΙΑΤΟ με το ιδιόκτητο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΗ-7742

 • Ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος

Χιλιομετρική Αποζημίωση (Άρθρο 8 Ν. 4336/2015) ΚΙΑΤΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΙΑΤΟ                                                    

Χιλιόμετρα: 331 Χ 2 = 662 Χ.Λ.Μ. Χ   0,15

99,30 €

Δαπάνη Διοδίων (Άρθρο   7     Ν. 4336/2015)

ΚΙΑΤΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΙΑΤΟ                                                                  

40,70 €

Έξοδα Διανυκτέρευσης (Άρθρο 10 παρ. 1α και 2α   Κατηγορία Ι Ν. 4336/2015)

(29, 30/6/2016 και 1/7/2016)   Ημέρες 3 Χ 80,00                                              

240,00 €

Ημερήσια Αποζημίωση (Άρθρο 11    Ν. 4336/2015)  

(30/6/2016, και 1/7/2016)   40,0 Χ 3 Ημέρες                                                          

120,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 500,00 €

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.00.6421 με τίτλο

«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 2.000,00 € από την οποία μέχρι σήμερα έχει διατεθεί το ποσό των 507,40 € με την αρίθμ. 170/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαιτείται ψήφιση πίστωσης για ποσό 500,00€ (όσο και η εκτιμώμενη δαπάνη) – Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 286/2016 .-

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 24/06/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • την αρ. 286/2016 Π.Α.Υ.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την συμμετοχή του Δήμου μας στην 10ηΠανελλήνια Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α με θέμα: «Παρόν και μέλλον στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων», που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα με Ημερομηνία έναρξης την 30/06/2016 και ημερομηνία λήξης 02/07/2016 .

2. Τον Δήμο μας θα εκπροσωπήσει ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Ημ/νία αναχώρησης: 29/06/16 ΚΙΑΤΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ με το υπηρεσιακό όχημα με αρ.κυκ/ρίας ΚΡΗ-7742
Ημερομηνία Επιστροφής: 02/06/16 ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΙΑΤΟ με το υπηρεσιακό όχημα με αρ. κυκ/ρίας ΚΡΗ-7742
Αριθμός Ημερών εκτός έδρας για τον υπολογισμό της ημερήσιας αποζημίωσης: Τρείς (3)

Δικαιούται 40,00€/ημέρα,

σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 4336/2015.  

Διανυκτέρευσης: Τρείς (3)

Δικαιούται μέχρι 80,00 € / διανυκτέρευση,

σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 (κατηγορία Ι) του άρθρου 10 του Ν. 4336/2015.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

Χιλιομετρική Αποζημίωση (Άρθρο 8 Ν. 4336/2015) ΚΙΑΤΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΙΑΤΟ                                                          

Χιλιόμετρα: 331 Χ 2 = 662 Χ.Λ.Μ. Χ   0,15

99,30 €

Δαπάνη Διοδίων (Άρθρο   7   Ν. 4336/2015)

ΚΙΑΤΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΙΑΤΟ                                                                

40,70 €

Έξοδα Διανυκτέρευσης (Άρθρο 10 παρ. 1α και 2α   Κατηγορία Ι Ν. 4336/2015)

(29, 30/6/2016 και 1/7/2016)   Ημέρες 3 Χ 80,00                                                

240,00 €

Ημερήσια Αποζημίωση (Άρθρο 11    Ν. 4336/2015)  

(30/6/2016, και 1/7/2016)   40,0 Χ 3 Ημέρες                                                          

120,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 500,00 €

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 500,00 σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» (ΠΑΥ: 286/2016) στην υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, ποσού 2.000,00 €, από την οποία μέχρι σήμερα έχει διατεθεί το ποσό των       507,40 € με την αρ. 170/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 265/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email