263/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 26ης /17.9.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  263/2019

Περίληψη:  Επί της αριθ. 28/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Αθλητικό Όμιλο Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ 1893» για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 μ.μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10899/13-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13.  Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

(αν. Αρλέτης Ιωάννης)

3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 11. Σκούπας Α. (Μποζικών)
12. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 14. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 15. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
16. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

17. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 18. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 19.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Παναγόπουλος (Πανοράματος 21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 23.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
 
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

17ο  Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 17ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ. 28/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Αθλητικό Όμιλο Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ 1893» για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Το αριθ. 12/11-06-2019 αίτημα του Αθλητικού Ομίλου «ΑΡΑΤΟΣ 1893» με το οποίο αιτείται την παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για την διεξαγωγή πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης των ομάδων τους,  κατά την αγωνιστική περίοδο  2019 – 2020

 

Β. Το αριθ. 487/196-2019 έγγραφο την Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά στην εν λόγω παραχώρηση :

 

Γ. Την αριθ. 28/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) 

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  7 /24-06-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης   28 / 2019

 

ΘΕΜΑ: 1ο       Ημερήσιας διάταξης  «Περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στoν  Αθλητικό Όμιλο Κιάτου ΑΡΑΤΟΣ 1893 για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην Ιουνίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 142/20-06-2019   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                             1.- Β.  Kελλάρης

2.- Γ.  Κουκουμέλης            Μέλος                                 2.- Ν.  Σκαρμούτσος

3.- Α.  Λούτα                         «                                       3.- Δ.  Ασβεστόπουλος

4.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                       4 .-Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Λεονάρδου                  «

 

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

  ———————————————————————————————————————————————————–

ΘΕΜΑ 1ο   Ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  1ο  θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο   «Περί παραχωρήσεως  του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου

Κιάτου, στoν   Αθλητικό Όμιλο Κιάτου ΑΡΑΤΟΣ 1893 για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.»   έθεσε υπόψη

των μελών τα εξής:

Ο Αθλητικός Όμιλος Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ  1893», υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το υπ’ αριθ. 12/11-6-2019 έγγραφό του, όπου μας ζητεί να του χορηγήσουμε βεβαίωση παραχώρησης του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, για τους αγώνες των ομάδων,  στα πρωταθλήματα  Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 η οποία  θα κατατεθεί στις αντίστοιχες παραπάνω αναφερόμενες ομοσπονδίες.

 

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι  η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου,  με το υπ’ αριθ. 487/19-06-2019 σχετικό έγγραφό της,   συμφωνεί για την εν λόγω παραχώρηση, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν  υπόψη όλες οι ισχύουσες  διατάξεις    περί  παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων.

 

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Την παραχώρηση της χρήσης  του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στον  Αθλητικό Όμιλο Κιάτου (ΑΡΑΤΟΣ 1893) για τους αγώνες των ομάδων,  στα πρωταθλήματα  Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020,  με την προϋπόθεση  τήρησης  της υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και ότι θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     28 / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Πρόεδρος                                                                               Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  24-06- 2018

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος   κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • το αριθ. 12/11-06-2019 αίτημα του Αθλητικού Ομίλου
  • το αριθ. 487/196-2019 έγγραφο την Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου
  • την αριθ. 28/2019 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης ,  –   και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

 

  Εγκρίνει, το αίτημα του Αθλητικού Ομίλου «ΑΡΑΤΟΣ 1983» και συγκεκριμένα την,  παραχώρηση της χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για την διεξαγωγή πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης των ομάδων τους,  κατά την αγωνιστική περίοδο  2019 – 2020,  σύμφωνα με την Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, και τη διαδικασία που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 .

Επίσης ο εν λόγω Αθλητικός Όμιλος  θα φροντίζει  για την καθαριότητα του παραχωρούμενου  χώρου.

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  263/2019

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.09.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email