26/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΑΔΑ:6ΒΠΠΩ1Θ- Τ2Κ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1575

  Απόφαση Δημάρχου αριθ. 26

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.
 4. Tα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά  όρια του Δήμου μας.

 

Αποφασίζουμε

Την διακοπή λειτουργίας  των μαθημάτων   για σήμερα  Τρίτη 08 Φεβρουαρίου 2022  και ώρα 11:00 των  παρακάτω  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

 

Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων

 • Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
 • Νηπιαγωγείο Κρυονερίου
 • Νηπιαγωγείο Μεγάλου Βάλτου
 • Γυμνάσιο Κρυονερίου

 

Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας

 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου
 • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας
 • Γυμνάσιο –Λυκειακές Τάξεις  Καλλιάνων

 

Δημοτική  Ενότητα Φενεού

 • Δημοτικό Σχολείο Φενεού
 • Νηπιαγωγείο Μεσινού
 • Γυμνάσιο & Λύκειο Γκούρας

                       Κιάτο  08 Φεβρουαρίου 2022

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

 

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες.
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
 1. 3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
Print Friendly, PDF & Email