26η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26η/2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

 

Κιάτο 22/11/2019

Αρ. πρωτ.: 14242

 

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη  
2. Τσολάκο Γεώργιο  
3. Ζάρκο Δημήτριο  
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Λέγγας Μάρκος  
6. Ρουμπέκας Γεώργιος  

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) τη  Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’ 87) & ν.4555/2018 (Α’133) για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Κατάρτιση Σχεδίου Π/Υ οικονομικού έτους 2020, Δήμου Σικυωνίων.
2.                    Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, Δήμου Σικυωνίων.
3.                    Τροποποίηση Π/Υ & Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους, Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Print Friendly, PDF & Email