259/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 26ης /17.9.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  259/2019

Περίληψη: Παράταση της 3955/04-04-2019 Σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών θεμάτων της Π.Ε. Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 μ.μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10899/13-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. . Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

(αν. Αρλέτης Ιωάννης)

3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 11. Σκούπας Α. (Μποζικών)
12. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 14. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 15. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
16. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

17. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 18. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 19.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Παναγόπουλος (Πανοράματος 21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 23.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
 
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

13ο  Θέμα 

ημερήσιας διάταξης

Στο 13ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Παράταση της 3955/04-04-2019 Σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών θεμάτων της Π.Ε. Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 12/09/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  & Πολεοδομίας, που ακολουθεί:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                 Κιάτο, 12-9-2019

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠ.  & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                                                                                ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο                                                                                                         

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα          

Τηλ. 27423-60104

Fax  27420-23562

Αφού λάβαμε υπόψη:

  • Το υπ’ αρ. 3955/04-04-2019 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Ηλιοδρομίτη Αθανασίου, που αφορά στις υπηρεσίες του θέματος,
  • Το χρόνο εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, που ανέρχεται σε έξι (6) μήνες, ήτοι από 04-04-2019, έως 03-10-2019,
  • Τον με αρ. πρωτ. 3992/4-4-2019 ορισμό επόπτη παροχής υπηρεσίας,
  • Τις οχλήσεις προς τον συμβαλλόμενο, τόσο μέσω τηλεφώνου, όσο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις οποίες ουδέποτε απάντησε, ξεκινώντας από την 5/4/2019 έως και την 28/8/2019.
  • Την αποστολή αρχείων σχετικών με την παροχή υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο, κατόπιν πρωτοβουλίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την 07-06-2019.
  • Την πρώτη συνάντηση, που έλαβε χώρα στο Δημαρχείο Σικυωνίων την 04/09/2019, στην οποία παρευρέθησαν συνεργάτες του συμβαλλόμενου και στην οποία ζητήθηκε να του παραδοθούν από το Δήμο συγκεκριμένα αρχεία, προκειμένου να ξεκινήσει την επεξεργασία τους. Τα αρχεία απεστάλησαν από το Δήμο Σικυωνίων την 10/09/2019. Σημειώνεται ότι στην              ίδια συνάντηση συμφωνήθηκε να αποσταλεί από τον συμβαλλόμενο στην Τεχνική Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπηρεσίας, το οποίο ακόμα δεν έχει παραληφθεί.
  • Την με αρ. πρωτ. 10461/04.09.2019 αίτηση παράτασης 3 μηνών του κου Ηλιοδρομίτη Αθανασίου, που υπεβλήθη στον Δήμο Σικυωνίων, και αναφέρει ότι ζητείται «για λόγους προσκόμισης στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση των εργασιών, καθώς επίσης και λόγω επιπλέον εργασιών που μας δόθηκαν (16 νέες ενστάσεις), που παραλάβαμε σήμερα 04/09/2019». Εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας επισημαίνεται ότι η καθυστέρηση οφείλεται εξ ολοκλήρου σε λόγους μη ανταπόκρισης του αναδόχου στις υποχρεώσεις του κατά τους 5 πρώτους μήνες της σύμβασης και οπωσδήποτε όχι σε                      καθυστέρηση της υπηρεσίας να του παραδώσει στοιχεία τα οποία – ούτως ή άλλως – ουδέποτε είχε ζητήσει. Σημειώνεται επίσης ότι οι ενστάσεις που του παραδόθηκαν προς επεξεργασία την 04/09/2019 περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της               υπογραφείσας σύμβασης.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την παράταση της διάρκειας του υπ’ αρ. 3955/04-04-2019 συμφωνητικού που αφορά σε «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη ρύθμιση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων» για 3 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη:

α) ότι η περαίωση των απαιτούμενων υπηρεσιών κρίνεται εφικτή έως την 03/01/2020

β) ότι η ολοκλήρωση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη για την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Πλατανίων

γ) ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου η ολοκλήρωση των εργασιών από τον συμβαλλόμενο, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις που θα προκύψουν σε ενδεχόμενη λύση της σύμβασης και επιλογή νέου συμβούλου.

Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος   κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι,   την παράταση της διάρκειας του υπ’ αρ. 3955/04-04-2019 συμφωνητικού, αναφορικά με  «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη ρύθμιση Πολεοδομικών θεμάτων που αφορούν την Πολεοδομική Ενότητα Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων» για 3 μήνες, ήτοι έως 03/01/2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  259/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.09.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email