258/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 26ης /17.9.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  258/2019

Περίληψη: Αποδοχή Προγράμματος «Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας, περιόδου 2019 – 2020 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας  Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα .

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 μ.μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10899/13-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

 

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. . Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

(αν. Αρλέτης Ιωάννης)

3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 11. Σκούπας Α. (Μποζικών)
12. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 14. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 15. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
16. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

17. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 18. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 19.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Παναγόπουλος (Πανοράματος 21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 23.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
 
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

12ο  Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης  

 

Στο 12ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή Προγράμματος «Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας, περιόδου 2019 – 2020 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας  Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 10-9-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, η οποία έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                           Κιάτο 10 Σεπτεμβρίου 2019

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                   Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                        

Παιδείας & Πολιτισμού                                                                                  ΠΡΟΣ

 1. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

       

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2019 – 2020 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής  με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

Σχετ.:    1. Η αρ. 71/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΧΖ1Ω1Θ-ΠΙ3).

 1. Η αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/439980/15334/1266/21.8.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3200/τΒ/21-8-2019).
 2. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/475208/16567/1373/ 417/6-9-2019 έγγραφο της Γεν.Γραμ. Αθλητισμού.
 3. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016 Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και

Αθλητισμού (ΦΕΚ 1774/τΒ/17- 06-2016) περί Έγκρισης Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για   Όλους.

 

Με την αριθ. 71/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2019-2020 και ορίστηκε η υπάλληλος του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου κα Γκαβάγια Γεωργία ως αρμόδια για την επιμέλεια, σύνταξη και υποβολή του σχετικού φακέλου.

 

Κατόπιν όλων των απαραίτητων ενεργειών, το αίτημα του Δήμου μας εγκρίθηκε και για την τρέχουσα χρονιά (6η συνεχή χρονιά) και:

Με το (3) σχετικό έγγραφο της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού πιστοποιήθηκε ο Δήμος μας ως φορέας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και για το 2019-2020. Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν είναι «Άθληση και Παιδί» και «Άθληση και Γυναίκα».

Με την (2) σχετική ΚΥΑ εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο Δήμο μας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως οκτώ μηνών.

 

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση των προγραμμάτων, τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31/7/2020, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο γα τη λήψη απόφασης σχετικά με:

 • Την έγκριση υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2019-2020.
 • Την προκήρυξη της μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρ. 9 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (3 σχετ.), διάρκειας έως 8 μηνών.

Η Δ/νση Οικονομικών και το Τμ. Δημοτικής Κατάστασης παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.

                           Η Αν. Προϊσταμένη                                                                                                                                     Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

                     Τμ. Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού                                                                                       Διοικητικών Υπηρεσιών

                           Γεωργία Γκαβάγια                                                                                         Θεόδωρος Ασημακόπουλο

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος   κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • την αριθ. 71/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 • την από 10-9-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού τμήμα Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού,
 • την αριθ. 108/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Κατά  Πλειοψηφία

 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Χουσελά Εύαγ. και Νανόπουλου Βασ.

 

Α.  Α π ο δ έ χ ε τ α ι,   την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος «Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας, περιόδου 2019-2020 .

 

Β.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,   την προκήρυξη μιας (1) θέσης  ειδικότητας Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ  ανταποδοτικού χαρακτήρα, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για όλους)  διάρκειας οκτώ(8) μηνών,  για την υλοποίηση τoυ εν λόγω προγράμματος.

 

Γ.  Ο ρ ί ζ ε ι, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζάρκο Δημήτριο υπεύθυνο του προγράμματος και  πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής,  (με δυο (2) υπαλλήλους που  θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου),  έργο της οποίας θα είναι η τήρηση της διαδικασίας και η κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας των υποψηφίων.

 

 

 

 

Δ. Το αντίτιμο που θα  καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι, του προγράμματος έχει καθορισθεί με την αριθ. 108/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων .

 

 

 

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  258/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.09.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

         

Print Friendly, PDF & Email