25η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 29.Αυγούστου.2022

25η/2022

έκτακτη συνεδρίαση

 

Τρίτη  30η Αυγούστου 2022

 
Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Β. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Ν. 6)Μαστοράκη Δ.
 

 

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 30η Αυγούστου 2022 και ώρα 11.00’πμ σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)»                                                για Ιούλιο – Αύγουστο 2022. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών
2.           Απόδοση λογαριασμού (783,00€) εντάλματος προπληρωμής (187/2022 ΟΕ) καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ & κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email