25η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25η/2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

 

Κιάτο 15/11/2019

αρ. πρωτ.: 13969

 

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Τσολάκο Γεώργιο
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Λέγγας Μάρκος
6. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) τη  Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’ 87) & ν.4555/2018 (Α’133) για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                      Ορισμός δικηγόρου μετά από γνωμοδότηση (222/19ΑΟΕ), για την εκπροσώπηση του Δημάρχου ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ναυπλίου κατόπιν της 75/18.03.2019 κλήσης.
2.                      Ορισμός δικηγόρου μετά από γνωμοδότηση (223/19ΑΟΕ), για την εκπροσώπηση των κ.κ. ΜΥΤΤΑ Ιωάννη (3021/8/3249-β’ κλήση), ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Βλασίου (3021/8/3249-α’) και ΒΑΣΙΑΚΟΥ Ηλία (3021/8/3249-γ’ κλήση) ενώπιον του Α.Τ. Σικυωνίων κατόπιν της Α19/1031 εισαγγελικής παραγγελίας.
3.                      Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων κατόπιν της ΚΛ747/24.10.2019 ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης κατά τη συζήτηση προσφυγής-αγωγής «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» (Τρίτη 17.12.2019).
4.                      Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου,  μετά από δωρεά Σελέκου Γεωργίου. (214/19 ΑΟΕ).
5.                      Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Αναστάσιου.
6.                    Λήψη απόφασης μετά από γνωμοδότηση, για τη άσκηση ή μη άσκησης έφεσης ή μη κατά της Α331/2019 απόφασης του Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
7.                    Λήψη απόφασης μετά από γνωμοδότηση (224/19 ΑΟΕ), περί της άσκησης ή μη παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν της 43/22.06.2011 αιτήσεως ανάκλησης του Παπανικολάου Στέργιου και λοιπών.
8.                    Απολογισμός & Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.
9.                    Απολογισμός & Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ                        «H Μηκώνη».
10.                Απολογισμός & Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018 του ΝΠIΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.»
11.                Καθορισμός συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού και του φόρου  ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών για το οικονομικό έτος 2020.
12.                Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (1.730,78€) στην οδό Μετ. Σωτήρος.
13.                Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (1.110,26€) στην περιοχή Αγ. Ιωάννη-Σφαγεία.
14.                Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (96,72€) Κοινότητα Κρυονερίου.
15.                Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού  (341,43€) Κοινότητα Καισαρίου.
16.                Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με αρ. μελέτης 2/2018 και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
17.                Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
18.                Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
19.                Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

 

Print Friendly, PDF & Email