248/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 26ης /17.9.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 248/2019

Περίληψη: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων»  .

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 μ.μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10899/13-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

 

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. . Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

(αν. Αρλέτης Ιωάννης)

3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 11. Σκούπας Α. (Μποζικών)
12. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 14. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 15. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
16. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

17. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 18. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 19.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Παναγόπουλος (Πανοράματος 21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 23.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
 
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα 2ο Ημερήσιας Διάταξης  

 

Στο 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 1. Τον Ν. 4623/2019 άρθρο 6  παρ. 1 «Ρυθμίσεις για την συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π. ΟΤΑ και των συνδέσμων τους» .

 

 1. Την  αριθ. 102/ 2019 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών με θέμα: «Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

 

 1. Το με  αριθ. πρωτ.2132.26-4/738/12-9-2019 έγγραφο του Δ΄ Λ/Τ. Κιάτου με θέμα: «Ορισμό μέλους  για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων»  

 

 1. Την αριθ. 14/2019 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι:

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη (αρ. 6 παρ. 1 ν. 4623/2019), το δημοτικό συμβούλιο συγκροτεί το ΔΣ του νομικού προσώπου με δεσμευτική υπόδειξη των μελών του (αιρετών και δημοτών) από τον δήμαρχο κατά τα 3/5 και από τις λοιπές παρατάξεις κατά τα 2/5.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», είναι 9/μελές και θα αποτελείται από:

α)  τρεις (3)  Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας  με τους αναπληρωτές τους ,

β)   ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο  της μειοψηφίας, με τον αναπληρωτή του ,

γ)   τρεις (3) εκπροσώπους από τον Δήμο Ξυλοκάστρου –  Ευρωστίνης  με τους αναπληρωτές τους ,

δ)   ένα (1) μέλος της προϊστάμενης Λιμενικής Αρχής  με τον αναπληρωτή του .

ε)   ένα (1) μέλος Δημότης κάτοικος του Δήμου Σικυωνίων με τον αναπληρωτή του.,

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη  απόφαση του Δήμου Ξυλοκάστρου ορίζονται εκπρόσωποι μέλη του Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Σικυωνίων οι:

 • Τσιώτος Βλάσιος,   αναπληρούμενος από την Μαστέλου – Βασιλάκη Γεωργία (Γιόλα),
 • Καραβάς Ανδρέας,   αναπληρούμενος από  τον Σκέρο Ιωάννη,    – και
 • Αδαμοπούλου Πατρίνια – Μαρία (Πατρίτσια) αναπληρούμενη  από τον Κάσσιο  Δημήτριος και

σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Δ΄ Λ/Τ. Κιάτου,  εκπρόσωπός ορίζεται:

 • ο Ανθυπασπιστής Λ.Σ. Κορωναίος Παρασκευά με αναπληρωτή του,  τον επίσης Ανθυπασπιστή  Λ.Σ Πλατή Κων/νο .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δήμαρχο κ. Σπυρίδων Σταματόπουλο να ορίσει τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους και έναν (1)  Δημότη με τους αναπληρωτές τους,  ο οποίος και υπέδειξε τους  παρακάτω  :

 • Αλεξόπουλο Βασίλειο                         Πρόεδρο,          αναπληρούμενο       από τον     Ζάρκο Δημήτριο ,
 • Σκαρμούτσο Νικόλαο                      Αντιπρόεδρο       αναπληρούμενο       από τον     Σωτηρόπουλο Ιωάννη
 • Μπουζιάνη- Τσαντίλα Βασιλική        Μέλος                αναπληρουμένη       από τον     Δομετίου Βασίλειο  και
 • Τσατσάνη Βασίλειο                     Μέλος               αναπληρούμενο       από τον     Βρέντα Ιωάννη (Δημότες)

 

Από την μειοψηφία ορίσθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος :

 •  Παπαβασιλείου Νικόλαος,                    Μέλος             αναπληρούμενος    από τον    Μπακόλια Παναγιώτη .

 

Με βάση τα  παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

 1. Ο ρ ί ζ ε ι και  σ υ γ κ ρ ο τ ε ί , το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία, «Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Σικυωνίων»,  το οποίο απαρτίζεται από τα  ακόλουθα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

 

 1. Αλεξόπουλο Βασίλειο          Πρόεδρο   αναπληρούμενο   από τον   Ζάρκο Δημήτριο
 2. Σκαρμούτσο Νικόλαο Αντ/δρο  αναπληρούμενο    από τον   Σωτηρόπουλο Ιωάννη
 3. Μπουζιάνη- Τσαντίλα Βασ.  Μέλος    αναπληρουμένη    από τον   Δομετίου Βασίλειο
 4. Παπαβασιλείου Νικόλαο   «          αναπληρούμενο    από τον   Μπακόλια Παναγιώτη
 5. Τσιώτο Βλάσιο                               «          αναπληρούμενο    από την   Μαστέλου – Βασιλάκη Γεωργία (Γιόλα)
 6. Καραβά Ανδρέα                       «          αναπληρούμενο   από  τον   Σκέρο Ιωάννη
 7. Αδαμοπούλου Πατρίνια

– Μαρία (Πατρίτσια)                          «         αναπληρούμενη   από τον   Κάσσιο  Δημήτριο

 1. Κορωναίο Παρασκευά Λ/Σ        «          αναπληρούμενο    από τον   Πλατή Κων/νο   Λ/Σ
 2. Τσατσάνη Βασίλειο    «          αναπληρούμενο   από τον   Βρέντα Ιωάννη (Δημότες)

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  248/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.09.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email