247.2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ ΤΗΣ 240.2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email