246/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 26ης /17.9.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 246/2019

Περίληψη: «Πιθανή παύση – κατάργηση της λειτουργίας του υποκαταστήματος που διατηρεί η  Τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε». στην Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 μ.μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10899/13-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

 

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης 11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. . Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης 26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

(αν. Αρλέτης Ιωάννης)

3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 11. Σκούπας Α. (Μποζικών)
12. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 14. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 15. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
16. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

17. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 18. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 19.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Παναγόπουλος (Πανοράματος 21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 23.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
 
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα Α΄ (Πρό Ημερήσιας Διάταξης)

 

Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος , κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης  πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών,  το Α’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Πιθανή παύση – κατάργηση της λειτουργίας του υποκαταστήματος που διατηρεί η  Τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε». στην Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων»  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 74του Ν.4555/2018  παρ. 7

Ακολούθως ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το θέμα  και ανέφερε τα κάτωθι :

….Το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται στην Κοινότητα Γκούρας του Δήμου Σικυωνίων και  λειτουργεί από το έτος 1980 ως πρώην «Αγροτική Τράπεζα» και κατόπιν απορροφήσεως πλέον ως Τράπεζα Πειραιώς. Εξυπηρετεί περισσότερους από  5.000  χιλ.  κατοίκους  των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού, ενώ παράλληλα αρκετοί είναι οι κάτοικοι όμορων Δήμων,  που εξυπηρετούνται από το εν λόγω υποκατάστημα.   Η τυχόν κατάργησή του καθίσταται απαγορευτική για τους συναλλασσόμενους πολίτες, καθώς θα υποχρεωθούν επί καθημερινής βάσεως να διανύουν μεγάλες  χιλιομετρικές αποστάσεις (άνω των 100 χιλ.) προκειμένου να μεταβούν στο κοντινότερο υποκατάστημα  που βρίσκεται στο Κιάτο, γεγονός το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα αφ’ ενός το δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος  μετακίνησης και αφετέρου την επικινδυνότητα εξαιτίας των άσχημων  καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες,  όπου  οι βροχές και οι χιονοπτώσεις δεν επιτρέπουν την κίνηση των οχημάτων στις επαρχιακές οδούςΤέλος δεν πρέπει να αγνοήσουμε την υποβάθμιση που θα υποστεί η ως άνω περιοχή καθώς, αποτελεί χειμερινό τουριστικό προορισμό .

Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να προβούμε στην λήψη απόφασης για τη μη  παύση –  κατάργηση της λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στην Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων,  την  οποία θα αποστείλουμε στην Διοίκηση  της εν λόγω τράπεζας, στους Βουλευτές του νομού μας  και στους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Με βάση τα  παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την εισήγηση του Προέδρου ,  και-
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

  1. Κ ρ ί ν ε τ α ι, αναγκαία η συνέχιση της  λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στην Δ.Ε. Φενεού για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου .

 

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα  απόφαση στην Κεντρική Διοίκηση  της Τράπεζας Πειραιώς , στους βουλευτές του Ν. Κορινθίας και στους εμπλεκόμενους φορείς .

 

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  246/2019

Ο Πρόεδρος                                Τα μέλη

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.09.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

         

Print Friendly, PDF & Email