245/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 15ης/28.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 245/2016

Περίληψη : Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 9349/24.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Ζάρκος Δημήτριος    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος           Προσήλθε κατά το 5ο θέμα ΗΔ 13 Φιακάς Παναγιώτης    
3 Μαυραγάνη Κυριακή         14 Δομετίου Βασίλειος    
4 Καρακούσης Ευάγγελος                         15 Κελλάρη Ιωάννα      
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         16 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.                  
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       17 Χρυσικός Παύλος      
7 Τσιάνος Ιωάννης       18 Σπανός Κωνσταντίνος  
8 Μυττάς Ιωάννης     19 Σκαρμούτσος Νικόλαος      
9 Πανάγου Αθανάσιος       20 Σαρχάνης Κωνσταντίνος   Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης   21 Μπακόλιας Παναγιώτης Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     22 Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Θελερίτης Γεώργιος 2 Ραυτόπουλος Γεώργιος 3 Λαλιώτης Γεώργιος   4 Κελλάρης Βασίλειος
5 Γεώργας Χρήστος                    
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   ουδείς Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)
        Καλαντζής Π. (Γονούσας)
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

ΘΕΜΑ 9ο

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού) , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το εν θέμα τι πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ & ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ

Τ. Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Σήμερα την 24η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 9.30 π.μ. συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή αποτελούμενη από τους :

  • Μπούρη Ευάγγελο Δημοτικό σύμβουλο ως πρόεδρο,
  • Θεοχάρη Πολυχρόνη Πρόεδρο Συμβουλίου Τ. Κ. Βασιλικού ως μέλος,
  • Στούκα Νικόλαο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ως τεχνικό μέλος,

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 324/24-11-2014 Απόφαση Δημάρχου και την υπ΄ αριθμό 324 / 17-9-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων, (άρθρο 248 παρ. 6 και 252 ΠΔ 410/95) και καλούμεθα να κρίνουμε την καταλληλότητα των ακινήτων και να εκτιμήσουμε την αξία τους σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας.

Επισκεφθήκαμε τα αγροτεμάχια, στην Τοπική Κοινότητα Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων, που προτίθεται να αγοράσει ο Δήμος προκειμένου να δημιουργήσει Πράσινο Σημείο.

Τα δύο από τα αγροτεμάχια που είναι διαθέσιμα, είναι ιδιοκτησία της Καραγκούνη Παταπίας τέκνο της Παναγιώτας Καραγκούνη, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό συμβόλαιο7646/3-2-2010 με πιστοποιητικό μεταγραφής 64 τόμος 313 .

Αφού λάβαμε υπ ΄όψη μας :

α) τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ΠΔ 270/81,το άρθρο 252 , το άρθρο 248 παρ. 6 , το άρθρο 111 παρ. 2 περιπ. γ΄του ΠΔ 410/95 και το άρθρο 191 του 3463/2006 .

β) ότι, το αγροτεμάχιο το οποίο έχει εμβαδόν2.384,31 τμ, σύμφωνα με τους τοπογραφικό διάγραμμα

γ)ότι βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού (κάτω των 2.000 κατοίκων) και εκτός της ζώνης των 500 μέτρων του οικισμού Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων, είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις,

δ) τον προσδιορισμό της τιμής από την συμβολαιογράφο Σικυώνος κα Μαρίνα Φίλη Λεονάρδου, στο ποσό των 8.583,52 ευρώ

ζ)την αναγκαιότητα δημιουργίας Πράσινου Σημείου

Κρίνουμε ότι το ως άνω αγροτεμάχιο είναι ένα από τα διαθέσιμα και κατάλληλο λόγω της θέσης του, για την δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ και καθορίζουμε την αξία του ακινήτου σε 8.583,52 ευρώ €    

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται από την επιτροπή

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το από 24/06/2016 πρακτικό,
  • την αρ. 25/2016 απόφαση της Επ. Ποιότητας Ζωής,
  • την αρ. 189/2016 απόφαση Δ.Σ. περί αναγκαιότητας,
  • την αρ. 03/2016 απόφαση της Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας-Βασιλικού,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σαρχάνη Κων. & Νανόπουλου Βασιλείου οι οποίοι ψήφισαν λευκό

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι το από 24/06/2016 πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας και Εκτίμησης για αγορά ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων, το οποίο προτίθεται να αγοράσει απ΄ ευθείας ο Δήμος σύμφωνα μετην υπ΄ αρ. 189/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίουμε σκοπό τη δημιουργία Πράσινου Σημείουπροκειμένου να εξυπηρετηθούν τόσο οι ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας όσο και ολόκληρου του Δήμου Σικυωνίων.

Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας της ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ τέκνο της Παναγιώτας Καραγκούνη, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμό συμβόλαιο7646/3-2-2010 με πιστοποιητικό μεταγραφής 64 τόμος 313 .

Έχει εμβαδόν 2.384,31τμ, και βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού(κάτω των 2.000 κατοίκων) και εκτός ζώνης των 500 μέτρων του οικισμού της Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας-Βασιλικού, δεν είναι άρτιο και δεν οικοδομείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Κρίνει ως απαραίτητο, διαθέσιμο και κατάλληλο για την τη δημιουργία Πράσινου Σημείου, καθορίζει την αξία του ακινήτου σε οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτά του ευρώ ( 8.583,52 €) .

2. Π α ρ α π έ μ π ε ι το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

3. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί τον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο, για την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 245/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email