240/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

19η/8 .7. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

240/2022

  Δ’ προ ημερήσιας διάταξης

Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6433 (4.000,00€) και ΚΑ 02.006411 (3.500,00€)

για εκδηλώσεις Κοινότητας Κρυονερίου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 8η Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9952/4.7.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το ως άνω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την από 7-7-22 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας που ακολουθεί,

Σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παρ. 1του άρθρο 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010),  όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018), και τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρο 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31.8.2019), «Ο ∆ήµαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναμόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκείμενου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του ∆ηµάρχου, προηγείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».

Τέτοιες πιστώσεις που χρήζουν εξειδίκευση με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπάρχουν σε πολλούς Κ.Α.Ε. του Προϋπολογισμού Εξόδων του Δήμου μας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140 (δαπάνες μετακίνησης), της παραγράφου 3 του άρθρου 158 (πιστώσεις που διατίθενται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου) και του άρθρου 202 (επιχορηγήσεις και βοηθήματα) του Ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 (έξοδα κίνησης), του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 (επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων) του Ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται πλέον με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 η Οικονομική Επιτροπή ως όργανο αρμόδιο για την εξειδίκευση της πίστωσης, ενώ  για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ. 1 και 158 παρ. 3 περ. γ΄ του ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114), προκύπτει ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνάς τους για την ανάπτυξη και βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής των δημοτών τους, δύνανται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να διαθέτουν πιστώσεις, μεταξύ άλλων, για τη φιλοξενία αντιπροσωπειών και φυσικών προσώπων που συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου.

Η αρμοδιότητα εξειδίκευσης πιστώσεων ασκείται, από 31.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4625/19), από την Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» υπάρχει πίστωση ποσού  6.000,00€ η οποία μέχρι σήμερα παραμένει αδιάθετη.

Επειδή η ανωτέρω πίστωση,  δεν θα διατεθεί σε έναν μόνο δικαιούχο, απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα εξειδικεύει την ως άνω πίστωση και θα καθορίζει το ποσό  (το οποίο νοείται ότι συνολικά δεν θα υπερβαίνει την πίστωση του προϋπολογισμού και η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί δεν θα  υπερβαίνει το προσήκον μέτρο) που θα διατεθεί από το Δήμο μας για κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή – διατροφή)  των φιλοξενουμένων στην εκδήλωση με τίτλο «Τοποθέτηση Λίθων Μνήμης» για την διασωθείσα εβραϊκή οικογένεια Καμχή και παρουσίαση του βιβλίου «Οι δικοί μου άνθρωποι» της Μαρίζας Ντεκάστρο που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή στο Αμφιθέατρο Κρυονερίου, ώστε στη συνέχεια ο Δήμαρχος με την Α.Α.Υ. να εγκρίνει την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης και να διαθέσει την σχετική εξειδικευμένη πίστωση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται πριν την ΑΑΥ του Δημάρχου, και μνημονεύεται στο σκεπτικό αυτής.

Πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα και με τις διαμορφωμένες στην αγορά τιμές, είναι να καθορισθεί στο ποσό των 4.000,00€ για την διαμονή και την διατροφή των φιλοξενουμένων .-

Αντιστοίχως, στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ποσού 15.000,00€  η οποία μέχρι σήμερα παραμένει αδιάθετη.

Επειδή η ανωτέρω πίστωση,  δεν θα διατεθεί σε έναν μόνο δικαιούχο, απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα εξειδικεύει την ως άνω πίστωση και θα καθορίζει το ποσό  (το οποίο νοείται ότι συνολικά δεν θα υπερβαίνει την πίστωση του προϋπολογισμού και η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο) που θα διατεθεί από το Δήμο μας για κάλυψη μέρους των εξόδων τα οποία είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή της εκδήλωσης  και ειδικότερα  ηχητικό – φωτιστική –φωτογραφική κάλυψη εκδήλωσης , εκτυπώσεις προωθητικού υλικού (αφίσες – προσκλήσεις ) στην συν-διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο : «Γέφυρες 2022-2024: Άνθρωπο- Ιστορίες Μνήμες : «Ένα κομμάτι ουρανού », με Προβολή ντοκιμαντέρ για την διάσωση της οικογένειας Καμχή από τους κατοίκους του Κρυονερίου το 1943 στις 23/7/2022 ημέρα Σάββατο στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, από τον Δήμο Σικυωνίων με τον Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς , την Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, την Διαπολιτισμική Περιβαλλοντική οργάνωση «Φιλοξενία» και τον Σύλλογο Νέων Κρυονερίου, ώστε στη συνέχεια ο Δήμαρχος με την Α.Α.Υ. να εγκρίνει την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης και να διαθέσει την σχετική εξειδικευμένη πίστωση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται πριν την ΑΑΥ του Δημάρχου, και μνημονεύεται στο σκεπτικό αυτής.

Πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα και με τις διαμορφωμένες στην αγορά τιμές, είναι να καθορισθεί στο ποσό των 3.500,00€ .

Κιάτο   7 Ιουλίου 2022

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος

Τμ. Π/Υ, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας

Ο Διευθυντής

Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εξειδικεύει την πίστωση συνολικού ποσού 4.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 02.00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» των εξόδων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και του αδιάθετου ποσού των 6.000,00€ για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή – διατροφή)  των φιλοξενουμένων στην εκδήλωση με τίτλο «Τοποθέτηση Λίθων Μνήμης» για την διασωθείσα εβραϊκή οικογένεια Καμχή και παρουσίαση του βιβλίου «Οι δικοί μου άνθρωποι» της Μαρίζας Ντεκάστρο που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή στο Αμφιθέατρο .

Γ. Εξειδικεύει την πίστωση συνολικού ποσού 3.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 02.00.6441 με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» των εξόδων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και του αδιάθετου ποσού των 15.000,00€ για την  συν-διοργάνωση εκδήλωσης από τον Δήμο Σικυωνίων με τον Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, την Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου, την Διαπολιτισμική Περιβαλλοντική οργάνωση «Φιλοξενία» και τον Σύλλογο Νέων Κρυονερίου της  με τίτλο : «Γέφυρες 2022-2024: Άνθρωπο- Ιστορίες Μνήμες : «Ένα κομμάτι ουρανού » με Προβολή ντοκιμαντέρ για την διάσωση της οικογένειας Καμχή από τους κατοίκους του Κρυονερίου το 1943 στις 23 Ιουλίου 2022 ημέρα Σάββατο στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 240/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 8.7.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

 

Print Friendly, PDF & Email