240/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 15ης/28.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 240/2016

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 40 /2016 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ με θέμα: « Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καθιέρωση ειδικού τιμολογίου στις τρίτεκνες οικογένειες ».  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 9349/24.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Ζάρκος Δημήτριος    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος           Προσήλθε κατά το 5ο θέμα ΗΔ 13 Φιακάς Παναγιώτης    
3 Μαυραγάνη Κυριακή         14 Δομετίου Βασίλειος    
4 Καρακούσης Ευάγγελος                         15 Κελλάρη Ιωάννα      
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         16 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.                  
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       17 Χρυσικός Παύλος      
7 Τσιάνος Ιωάννης       18 Σπανός Κωνσταντίνος  
8 Μυττάς Ιωάννης     19 Σκαρμούτσος Νικόλαος      
9 Πανάγου Αθανάσιος       20 Σαρχάνης Κωνσταντίνος   Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης   21 Μπακόλιας Παναγιώτης Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     22 Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Θελερίτης Γεώργιος 2 Ραυτόπουλος Γεώργιος 3 Λαλιώτης Γεώργιος   4 Κελλάρης Βασίλειος
5 Γεώργας Χρήστος                    
                   

 

Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   ουδείς Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)
        Καλαντζής Π. (Γονούσας)
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

 

ΘΕΜΑ 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Έγκριση της αριθ. 40 /2016 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καθιέρωση ειδικού τιμολογίου στις τρίτεκνες οικογένειες»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέμα τη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α..Σ) η οποία έχει ως εξής:

                    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                           Κιάτο 15-06-2016

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                  Αριθ. Αποφ.: 40/2016

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.),

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 29

ΚΙΑΤΟ – 20200

τηλ:   2742026490

ΦΑΞ: 2742029432

Email: deyasik@otenet.gr

           info@deyasik.gr                                           

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 06/31-05-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

Αριθμός Απόφασης 40/2016

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καθιέρωση ειδικού τιμολογίου στις τρίτεκνες οικογένειες.

 

Στο Κιάτο και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, σήμερα την 31η Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. 575/18-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 & 3 του Ν. 1069/1980.Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. Ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
 1. 1)Σταματόπουλος Σπυρίδων
 2. 2)Θελερίτης Γεώργιος
 3. 3)Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 4. 4)Μπόμπολας Ιωάννης
 5. 5)Κουτσούκος Αναστάσιος
 6. 1)Ζάρκος Δημήτριος
 7. 2)Χριστοδούλου Παναγιώτης
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, Αγγελόπουλος Νικόλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Ο Δ/ντής της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων κ. Νίκας Παναγιώτης εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καθιέρωση ειδικού τιμολογίου στις τρίτεκνες οικογένειες», έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 867/08-03-2016 αίτηση του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά νομού Κορινθίας ο οποίος είναι μέλος της Πανελλαδικής ομοσπονδίας τρίτεκνων, η οποία αναφέρει:

O Σύλλογος Γονέων με Τρία Παιδιά, στα πλαίσια του σκοπού του, προσπαθεί να στηρίξει την τρίτεκνη οικογένεια. Οι ανάγκες κάθε τρίτεκνης οικογένειας είναι σίγουρα μεγάλες και σήμερα πολλές απ΄ αυτές τις οικογένειες αντιμετωπίζουν έντονο οικονομικό πρόβλημα, λόγω και της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Κατόπιν εντόνων πιέσεων από τα μέλη του Συλλόγου μας, με αριθμό μελών στον Δήμο Σικυωνίων, 200 περίπου, απευθυνόμαστε στο Διοικητικό σας Συμβούλιο με αίτημα την μείωση των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Θα ήταν λοιπόν εξαιρετική μια κίνηση καλής θέλησης εκ μέρους σας, μειώνοντας τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης μερίδας δημοτών σας, αποδεικνύοντας έτσι ότι «πιάνετε» τον παλμό της τοπικής κοινωνίας η οποία βέβαια θα σας το ανταποδώσει, είναι το μόνο σίγουρο.

Αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί αντίστοιχες εκπτώσεις από τους Δήμους Κορινθίων, Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων και Ξυλοκάστρου.

Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε θετική απάντηση σε εύλογο χρόνο για την ενημέρωση των μελών μας για την υποβολή της σχετικής αιτήσεως και δικαιολογητικών που θα καθορίσετε.

Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων, ο οποίος πρότεινε να ενταχθούν οι τρίτεκνοι του Δήμου Σικυωνίων, σε ειδικό τιμολόγιο όπως ακριβώς συμβαίνει με του πολύτεκνους και τα Α.Μ.Ε.Α.

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Δ/ντης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ο οποίος ενημέρωσε το σώμα ότι η μείωση στα ειδικά τιμολόγια είναι 50 % επί της καθαρής αξίας του νερού.

Λαμβάνοντας τον λόγο εκ νέου ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πρότεινε την ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών του Δήμου Σικυωνίων σε μειωμένο κατά 50% τιμολόγιο ύδρευσης σε ένα λογαριασμό ύδρευσης ανά οικογένεια, ο οποίος θα αφορά καθαρά οικιακή κατανάλωση. Η εν λόγω μείωση θα ισχύει από το Β’ εκκαθαριστικό λογαριασμό του 2016 και έως ότου ενηλικιωθεί το πρώτο παιδί της οικογένειας (18 ετών) ή σε περίπτωση που εκείνο φοιτά σε σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (24 ετών), οπότε και η οικογένεια εξαιρείτε από το ειδικό τιμολόγιο.

Τέλος πρόσθεσε ότι τα δικαιολογητικά ένταξης στο ειδικό τιμολόγιο θα καθοριστούν από την υπηρεσία μας και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α) Εντάσσει τις τρίτεκνες οικογένειες του Δήμου Σικυωνίων σε μειωμένο κατά 50% τιμολόγιο ύδρευσης σε ένα λογαριασμό ύδρευσης ανά οικογένεια, ο οποίος θα αφορά καθαρά οικιακή κατανάλωση.

Β) Η εν λόγω μείωση θα ισχύει από το Β’ εκκαθαριστικό λογαριασμό του 2016 και έως ότου ενηλικιωθεί το πρώτο παιδί της οικογένειας (18 ετών) ή σε περίπτωση που εκείνο φοιτά σε σχολή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (24 ετών), οπότε και η οικογένεια εξαιρείτε από το ειδικό τιμολόγιο.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2016.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

 

Σταματόπουλος Σπυρίδων

 1. 1)Θελερίτης Γεώργιος
 2. 2)Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 3. 3)Μπόμπολας Ιωάννης
 4. Κουτσούκος Αναστάσιος

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρόσθεσε τα εξής:

 

«Αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ το ΔΣ της ΔΕΥΑΣ για την ευαισθησία των μελών του. Αναρωτιέμαι τώρα σας έπιασε η ευαισθησία; Αναρωτιέμαι πώς δε σκεφτήκατε οικογένειες με μικρό εισόδημα, με ένα ή δύο παιδιά; Θεωρώ ότι η ίδια ευαισθησία, σας διακρίνει για όλους. Αναρωτιέμαι την ίδια ευαισθησία δεν θα πρέπει να διαθέτει το Δημοτικό Συμβούλιο, όσον αφορά τα δημοτικά τέλη; Η απόφαση αυτή είναι νόμιμη μετά το νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση για την ανθρωπιστική κρίση. Με βάση το νόμο δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα, της μείωσης ή και διαγραφής τελών για τρίτεκνες οικογένειες, για ανέργους, για έχοντες αναπηρία (ΑμεΑ) κλπ. Δε μας λέει όμως η κυβέρνηση ποιος θα πληρώσει το έλλειμμα. Δε γνωρίζω αν η ΔΕΥΑΣ έχει πλεόνασμα και μπορεί να προβεί σε τέτοιες ρυθμίσεις όχι όμως επιλεκτικά αλλά για όλους όσους προβλέπει ο νόμος. Εκείνο που γνωρίζω εγώ είναι ότι η ΔΕΥΑΣ είναι ελλειμματική. Όσον αφορά όμως τα δημοτικά τέλει που είναι ανταποδοτικά, γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι οριακά. Δηλαδή, οποιαδήποτε μείωση ή απαλλαγή θα οδηγήσει άμεσα σε αύξηση των τελών, που θα πληρώσουν ποιοι; Όλοι μας βιώνουμε τις συνέπειες της κρίσης, μα θα μου πείτε, είσαι κατά της μέριμνας για αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών; Όχι συνάδελφοι είμαι υπέρ, αλλά αν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει αυτές τις κατηγορίες που αναφέρονται στο νόμο, θα πρέπει να αναλάβει -με μορφή επιδόματος- αυτές τις υποχρεώσεις και όχι μόνο. Προτείνω το θέμα να αναβληθεί και να επανέλθει στο δημοτικό συμβούλιο για όλες τις κατηγορίες που προβλέπει ο νόμος και όχι μόνο για το νερό αλλά και για τα δημοτικά τέλη μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας».

 

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την 40/2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΠΨΟΕΚΠ-ΗΚΦ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,
 • την πρόταση του Προέδρου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων

 1. κ.κ. Λεονάρδου Α., Κουτρέτση Σ., Μπούρη Ε., Μυττά Ι., Σκαρμούτσου Ν., Χρυσικού Π., Δομετίου Β., Κελλάρη Ι., & Νανόπουλου Β.

Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την αρ. 40 /2016 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την καθιέρωση ειδικού τιμολογίου στις τρίτεκνες οικογένειες», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 240/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email