24/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                          ΑΔΑ:68ΙΔΩ1Θ-78Β

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:1118                                                 

  Απόφαση Δημάρχου αριθ.24

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.
  4. Tα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά  όρια του Δήμου μας.

 

Αποφασίζουμε

 

Την μη λειτουργία της παρακάτω  Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για σήμερα  Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

 

 

Δημοτική  Ενότητα Φενεού

  • Γυμνάσιο & Λύκειο Γκούρας

 

Κιάτο 31-1-2022

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

 

         Κοινοποίηση:

  1. Σχολικές Μονάδες.
  1. 3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
Print Friendly, PDF & Email