24η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 25/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/2022

Aριθ. Πρωτ.  13121

24η/2022

Έκτακτη  συνεδρίαση

Πέμπτη  25.8. 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη  Δημ.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Πέμπτη  25 Αυγούστου 2022 και ώρα 12.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε έκτακτη συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση του 3ο Πρακτικού  συνεδρίασης επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.»
2. Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας  με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

Η  παρούσα   συνεδρίαση  είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email