24η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

24η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020

Κιάτο 10/09/2020

αριθ. πρωτ.:  8826

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5)

προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.00’πμ  σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται παραδόθηκε  στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

α/α ημερήσια διάταξη
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, για το υπόλοιπο της 1ης θητείας                      (01.09.19-06.11.21) δημοτικής περιόδου 2019-2023, κατόπιν ορισμού νέων Αντιδημάρχων, δυνάμει της 203/8755/09.09.2020 απόφασης Δημάρχου.
2. Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για εγγραφή ποσού 1.446,30€ προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των ΚΕΠ (κατανομή δ’ τριμήνου 2019).
3. Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για μείωση ποσού 4.250,00€ προς κάλυψη επισκευής & συντήρησης σχολικών κτιρίων.
4. Αποδοχή ποσού 2.903,29€ για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, έτους 2019 και αναμόρφωση π/υ έτους 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ  τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
6. Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
7. Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (αρ. μελέτης 9/2018) και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
8. Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ (αρ. μελέτης 1/2019) και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων της Κοινότητας  Κλημεντίου ΔΕ Σικυωνίων Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
10. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της  «Προμήθειας ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης «περιστρεφόμενου τυμπάνου», χωρητικότητας περίπου 12m3» (αρ. 6/2020 μελέτης) συνολικού π/υ 150.000,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010).
11. Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών & αλσυλλίων καθώς και δασικών δρόμων               ΔΕ Σικυωνίων.
12. Οικονομικές Καταστάσεις εκτέλεσης π/υ Α’ & Β’ τριμήνου 2020 του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη».
13. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
14. Έγκριση της 189/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου & δικαστικού επιμελητή προκειμένου να ασκήσει & επιδώσει αντίστοιχα,  αίτηση αναθεώρησης κατά της υπ΄ αριθ.  1634/2020 Απόφασης του VI  Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου (231/2020 ΑΟΕ).
15. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της 126/2020 αίτηση & αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής ΚΟΥΛΟΥΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ.
16. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον  Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της 259/ΠΔ259/07.08.2020 αγωγής  ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
17. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τη συζήτηση έφεσης του Δήμου Σικυωνίων που αφορά στην ακύρωση της 197/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης.
18. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού ΚΡΙΕΖΗ.

 

Print Friendly, PDF & Email