24η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24η/2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019

 

Κιάτο 31.10.2019

αρ. πρωτ.: 13177

 

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Τσολάκο Γεώργιο
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Λέγγας Μάρκος
6. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) τη  Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 9:30’πμ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3852/2010 (Α’ 87) & ν.4555/2018 (Α’133) για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Έγκριση της 322/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση εγγράφου στην ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.
2.                    Έγκριση της 323/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για κατάθεση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατόπιν  της 213/2019 απόφαση ΟΕ για άσκηση ένδικων μέσων κατά της 13702/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
3.                    Έγκριση της 327/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ενεργειών κατόπιν ματαίωσης συζήτησης έφεσης του Δήμου  κατά Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών.
4.                    Έγκριση της 328/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κλήσης επαναφοράς προς συζήτηση  ματαιωθείσας έφεσης του Δήμου  κατά Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών.
5.                    Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της εκπροσώπησης ή μη του Δημάρχου ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ναυπλίου κατόπιν της 75/18.03.2019 κλήσης.
6.                    Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της εκπροσώπησης ή μη του ΜΥΤΤΑ Ιωάννη (3021/8/3249-β’ κλήση), του ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Βλασίου (3021/8/3249-α’) και του ΒΑΣΙΑΚΟΥ Ηλία (3021/8/3249-γ’ κλήση) ενώπιον του Α.Τ. Σικυωνίων κατόπιν της Α19/1031 εισαγγελικής παραγγελίας.
7.                    Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν της 43/22.06.2011 αιτήσεως ανάκλησης του Παπανικολάου Στέργιου και λοιπών.
8.                    Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου,  μετά από δωρεά Σελέκου Γεωργίου. (214/2019 ΑΟΕ)
9.                    Απόδοση  λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ & ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
10.                Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Σικυωνίων».
11.                Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων».
12.                Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
13.                Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

 

Print Friendly, PDF & Email