233/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 15ης/28.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 233/2016

Περίληψη : Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” ‘Άξονας προτεραιότητας 14: “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των πόρων (ΤΣ)” με τίτλο: “Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α Ειδικός Προϋπολογισμός ” .  

       Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη

και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιου, ύστερα από την αριθ. 9349/24.06.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   12 Ζάρκος Δημήτριος    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος           Προσήλθε κατά το 5ο θέμα ΗΔ 13 Φιακάς Παναγιώτης    
3 Μαυραγάνη Κυριακή         14 Δομετίου Βασίλειος    
4 Καρακούσης Ευάγγελος                         15 Κελλάρη Ιωάννα      
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         16 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.                  
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                         17 Χρυσικός Παύλος      
7 Τσιάνος Ιωάννης       18 Σπανός Κωνσταντίνος  
8 Μυττάς Ιωάννης     19 Σκαρμούτσος Νικόλαος      
9 Πανάγου Αθανάσιος       20 Σαρχάνης Κωνσταντίνος   Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης   21 Μπακόλιας Παναγιώτης Αποχώρησε στο τέλος του 18ου θέματος ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     22 Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Θελερίτης Γεώργιος 2 Ραυτόπουλος Γεώργιος 3 Λαλιώτης Γεώργιος   4 Κελλάρης Βασίλειος
5 Γεώργας Χρήστος                    
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   ουδείς Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)
        Καλαντζής Π. (Γονούσας)
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
        Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)

ΘΕΜΑ Γ’

(προ ημερήσιας διάταξης)

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα με τίτλο: «Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο Επιχειρησικό πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” ‘Αξονας προτεραιότητας 14: “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των πόρων (ΤΣ)” με τίτλο : “Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α Ειδικός Προϋπολογισμός ” , λόγω καταληκτικών ημερομηνιώνκαι κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

     Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 28-6-2016 εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού , Ανάπτυξης και Οργάνωσης η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 28/06/2016

Γραφείο Προγραμματισμού,

Ανάπτυξης κα ι Οργάνωσης

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

 1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

«Υποβολή πρότασης του Δήμου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με τίτλο: «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός».

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: οικ. 5099/28.04.2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και την με Α.Π.: οικ. 6074/27.05.2016 Τροποποίηση πρόσκλησης, για υποβολή προτάσεων στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με την οποία καλούνται οι Δυνητικοί Δικαιούχοι : οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης, όπως υποβάλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)».
 1. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πρότασης :   «Ενίσχυση Υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός»

Προϋπολογισμός Πράξης – Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 1.847.447,17

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη : 1.497.569,89

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων :

v  Υποέργο 1: «Ενίσχυση Υδροδότησης Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός»,

προϋπολογισμού : 1.807.699,28 € (1.457.822,00 € + 349.877,28 € ΦΠΑ 24%)

v  Υποέργο 2: «Συνδέσεις με Δίκτυα ΟΚΩ»,

προϋπολογισμού : 39.747,89 € (32.054,75 +7.693,14 € Φ.Π.Α. 24%)

Ο Φ.Π.Α. του 1ου υποέργου, ποσού 349.877,28 € βάσει του Ν.4281/2014 δεν είναι επιλέξιμος και δύναται να χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012, άρθρο 242 παρ. 3. και του Ν.4351/2015, άρθρο 30, παρ. 1.

Θεματικός στόχος:                          6. «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.»

       

Επενδυτική προτεραιότητα:       6ii «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από κράτη – μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.»

Ειδικός Στόχος:                                 31, «Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων».

Δράση:                                                 14.6ii.31.34 «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών.»

 1. Την υπ’ αριθμ. 11/2013 μελέτη (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της Τ.Υ. του Δήμου, η οποία αφορά στη μεταφορά συμπληρωματικής ποσότητας νερού από την υφιστάμενη γεώτρηση στη περιοχή Κεφαλαρίου, με στόχο την ενίσχυση του συστήματος υδροδότησης της πόλεως του Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων.
 1. Προτείνεται ο ορισμός της Αμαλίας Χήτα, ως υπεύθυνη του έργου με αναπληρώτριά της την Μαρία Ευαγγελοπούλου, αμφότερες υπάλληλοι του Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του έργου, περιλαμβάνεται:

α)       η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου,

β)        η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης

γ)        η επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και η παροχή στοιχείων και σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης.

            ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. 1.Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός», για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
 2. 2.Τον ορισμό υπευθύνου του έργου, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ο Δήμος πρόταση με τίτλο: «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός», για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • από 28-6-2016 εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού , Ανάπτυξης και Οργάνωσης
 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία

 

                                         Μειοψηφούντος της Δημοτικής Συμβούλου κ. Μαυραγάνη Κυριακής.

Καθώς & των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Σπανού Κ. , Σαρχάνη Κ. , Σκαρμούτσου Ν. ,  Μπακόλια Π.

και Νανόπουλου Β. , οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο .

   1. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010.

 1. 2.Ε γ κ ρ ί ν ε ι τηνΥποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας

Προτεραιότητας14: «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής

Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με τίτλο: «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Α’ Ειδικός

Προϋπολογισμός».

 1. 3.Ο ρ ί ζ ε ιως υπεύθυνη του έργου την κα Χήτα Αμαλία , υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος  

Προγραμματισμού,  Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 233/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email