23η/2022 NEA Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 12/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/2022

 

23η/2022

τακτική συνεδρίαση

μετά από αναβολή

της12ης/8/2022

Τρίτη   16.08. 2022

 

 

ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη  Δημ.
v  τους προέδρους των κοινοτήτων

 

Μετά από -αναβολή- της 12ης/08/2022 συνεδρίασης, λόγω έλλειψης απαρτίας, παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 και ώρα 11.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε ΝΕΑ τακτική συνεδρίαση τις Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 12275/08-08-22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email