23η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

23η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Κιάτο 27/08/2020

                                         Αριθ. Πρωτ.: 7995…

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Μυττά Ιωάννη
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00’πμ  σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.                Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο: «Αναβάθμιση της Ποιότητας και της Λειτουργικότητας του Αστικού Περιβάλλοντος σε κύρια Αστικά Κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος».
2.                Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  15 -1-2019 .  

 

3.                Έγκριση 1ου ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
4.                Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

5.                Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
6.                Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020, μετά το αριθ. 52360/19-08-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ..
7.                Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης μετά το αριθ. πρωτ. 7578/2020  αίτημα των Νικολάου Δημητρίου κ.λ.π.
8.                Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. πρωτ. 120051/21-07-2020  Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
9.                Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. 116/2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου .
10.           Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ.  1634/2020 Απόφασης του VI  Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου .
11.           Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ.  Α10255/2020 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών .
12.           Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων  ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου,  κατά της συζήτησης  άσκησης έφεσης στην συνεδρίαση της 2-9-2020 ή σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή δικάσιμο .
13.           Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την εκτέλεση διαταγής απόδοσης μισθίου .

 

Print Friendly, PDF & Email