23η/2019 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23η/2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη  24 Οκτωβρίου 2019

 

Κιάτο 24.10.2019

αρ. πρωτ.: 12637

 

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Τσολάκο Γεώργιο
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Λέγγας Μάρκος
6. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) τη  Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:30’μμ σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3852/2010 (Α’ 87) & ν.4555/2018 (Α’133) για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου,  σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας)», για τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο 2019.

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018,

λόγω ανάγκης καταβολής της ειδικής παροχής, εντός τρέχοντος μηνός.

 

Print Friendly, PDF & Email