227.2023 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ & ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΣΤΗ ΜΗΚΩΝΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email