227/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/03.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 227/2017

Περίληψη : Υποβάθμιση σχολικών μονάδων Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10081/23.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Κελλάρης Βασίλειος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Γεώργας Χρήστος 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 8. Μπακόλιας Παναγιώτης  
9. Σκαρμούτσος Νικόλαος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ. μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ΗΔ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Σ. & ΦΙΑΚΑΣ Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ , ΚΕΛΛΑΡΗ Ι. μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος ΗΔ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Υποβάθμιση σχολικών μονάδων Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου αναφερόμενος στο θέμα ενημέρωσε το Δ.Σ. για την 2153/23.06.2017 υπουργική απόφαση με την οποία υποβαθμίζονται τα δημοτικά σχολεία Καλλιάνων και Φενεού από 6/θέσια σε 4/θέσια.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγω στον κ. Λέγγα πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχολείου Καλλιάνων, ο οποίος με δημογραφικά στοιχεία τα οποία κατέθεσε, τεκμηρίωσε το επιχείρημα ότι δημογραφικά το μαθητικό δυναμικό αυξάνεται με μικρό αλλά σταθερό ρυθμό.

Κατόπιν ο κ. Λέγγας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι με ευθύνη της διοίκησης ένας καθοριστικός αριθμός μαθητών της Τ.Κ. Ψαρίου φοιτά στη Νεμέα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε πρόταση του Προϊσταμένου Α/θμιας Εκπ/σης για επανίδρυση του Δημ. Σχ. Ψαρίου και κατέθεσε σχετικό έγγραφο.

Πρόεδρος: «Συνάδελφοι γίνεται φανερό ότι η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αδιαφορεί για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις συγκεκριμένες μειονοτικές περιοχές του Δήμου μας. Αγνόησε το περιεχόμενο της 486/2016 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου και το νόμο 1566/1985 στον οποίο σαφώς αναφέρεται ότι στον καθορισμό της δυναμικότητας των σχολείων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικές και γεωγραφικές συνθήκες. Ως Δημοτικό Συμβούλιο οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να μην επιτρέψουμε τη λειτουργία των εν λόγω σχολείων ως υποβαθμισμένων. Σε ότι αφορά την πρόταση του προϊσταμένου Α/θμιας Εκπ/σης περί επανίδρυσης του δημοτικού σχολείου Ψαρίου την θεωρώ εκπαιδευτικά επικίνδυνη και θεσμικά απαράδεκτη διότι, σύμφωνα με την 184954/ΓΔ4/02-11-2016 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας, της όποιας πρότασης του Προϊσταμένου για μεταβολές σχολικών μονάδων, προηγείται ενημέρωση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επ’ αυτού προτείνω να σταλεί από το προεδρείο επιστολή προς την εκ/παιδευτική ηγεσία ώστε η πρόταση υποβάθμισης να μη ληφθεί υπόψη».

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την πρόταση του Προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου ως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

2. Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην αρ. πρωτ. 2153/23.06.2017 Υπ. απόφαση που υποβαθμίζει τα δημ. Σχ. Καλλιάνων και Φενεού, μοναδικά στις Δημοτικές Ενότητες Στυμφαλίας και Φενεού αντίστοιχα, από 6/αθέσια σε 4/θέσια.

    

3. Εκφράζει τη λύπη του και την απογοήτευσή του για την αδυναμία κατανόησης από την εκπαιδευτική ηγεσία της αναγκαιότητας λειτουργίας των εν λόγω σχολείων ως 6/θέσεων και καταγγέλλει το γεγονός ότι δεν έλαβε υπόψη της την 486/2016 απόφαση του Δ.Σ. η οποία αναφέρεται στους λόγους μη υποβάθμισης των εν λόγω σχολικών μονάδων και στην αναγκαιότητα της λειτουργίας των ως 6/θέσεων.

    

4. Δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τη λειτουργία των σχολείων ως 6/θέσεων και δε θα επιτρέψει την επόμενη σχολική χρονιά τη λειτουργία τους ως υποβαθμισμένων.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 227/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email