225.2023 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗΚΩΝΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email