224/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/03.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 224/2017

Περίληψη : Συμπαράσταση στο Αίτημα Διεκδίκησης του Δήμου Μήλου «Επαναπατρισμού του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10081/23.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Κελλάρης Βασίλειος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Γεώργας Χρήστος 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 8. Μπακόλιας Παναγιώτης  
9. Σκαρμούτσος Νικόλαος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ. μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ΗΔ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Σ. & ΦΙΑΚΑΣ Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ , ΚΕΛΛΑΡΗ Ι. μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος ΗΔ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Β’

(Προ ημερήσιας Διάταξης)

              Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγουμένου θέματος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Αναστάσιος Λεονάρδου πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών,

το Β’ θέμα προ ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συμπαράσταση στο Αίτημα Διεκδίκησης του Δήμου Μήλου «Επαναπατρισμού του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγων του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το με αριθ. πρωτ. 2162/22-6-2017 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) με το οποίο μας γνωρίζει ότι με την αριθ. 356/2017 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Συμπαρίσταται και ενισχύει την προσπάθεια του Δήμου Μήλου, για την συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών, με στόχο τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου. Η ΚΕΔΕ αρωγός στην προσπάθεια του Δήμου Μήλου, θα συγκεντρώσει τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων της Χώρας και θα τις καταθέσει σε ειδική εκδήλωση στις αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές, μαζί με το σύνολο των υπογραφών, που θα έχουν συγκεντρωθεί από τους υποστηρικτές της προσπάθειας αυτής .

Β. Το με αριθ. πρωτ. 3209/12-5-2017 Αίτημα του Δήμου Μήλου το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων τα παρακάτω: ….….Πιστεύοντας ακράδαντα ότι τα Αρχαία μας έχουν Πατρίδα, ανήκουν στον τόπο από τον οποίο προέρχονται και αποτελούν εμβληματικά δημιουργήματα του Πολιτισμού μας, και έχοντας πλέον στοιχεία που τεκμηριώνουν της βίαιη αρπαγή του περίφημου αγάλματος της αφροδίτης της Μήλου το 1820 από το νησί μας, όταν όλη η Ελλάδα βρισκόταν από τουρκικό ζυγό, η Δημοτικής Αρχή της Μήλου

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ

                                                                     ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

                                                                  ΖΗΤΑΜΕ

Την αμέριστη Συμπαράσταση και υποστήριξη όλων των θεσμικών Φορέων

εντός & Εκτός Ελλάδας

                             στην διεκδίκηση του Δήμου Μήλου για τον επαναπατρισμό της «Ξενιτεμένης Θεάς»,

ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ , πίσω στον τόπο καταγωγής της …………….

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το με αριθ. πρωτ. 2162/22-6-2017   έγγραφο της ΚΕΔΕ
  • το με αριθ. πρωτ. 3209/12-5-2017 Αίτημα του Δήμου Μήλου  και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα έκτακτο & κατεπείγων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2.Ο Δήμος Σικυωνίων και το Δημοτικό Συμβούλιο,

Υιοθετεί και Συμπαρίσταται στο Δίκαιο Αίτημα του Δήμου Μήλου, και συγκεκριμένα , στην Διεκδίκηση Επαναπατρισμού του Αγάλματος της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ , το οποίο αποτελεί το απόλυτο παγκόσμιο σύμβολο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

  

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 224/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email