222/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 25ης/15.12. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης )

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   222/2022

Περίληψη:  Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2023-2024.

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.19841/09-12-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σώκος Δημήτριος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                          12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Συριάνος Κων/νος                          16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης 
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Γαλάνης Βασίλειος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

 
       
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

 

(οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)    
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

2. Παπαβασιλείου Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος( μετά την συζήτηση του 10ου θέματος)

4. Ρουμπέκας Γεώργιος (μετά την συζήτηση του 5ου θέματος)

5. Κατσιμπούλας Αντώνιος  (μετά την συζήτηση του 8ου θέματος)

6. Χουσελάς  Ευάγγελος (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

 

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Γεώργιος Λαλιώτης  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

11ο   Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 11ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2023-2024», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος,  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

 1. Την με αριθ. πρωτ. 134878/ΓΔ4/31-10-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .

 

 1. Το με αριθ. πρωτ. 141355/Δ4/15-11-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με θέμα: «Μεταβολές Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 2023-2024» .

 

 1. Το με αριθ. πρωτ.Φ.2/5741/14-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας με το οποίο προτείνει,  την κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας  Μεγάλου Βάλτου, οποία σχολική μονάδα βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης μαθητών /τριών από το σχολικό έτος 2016-2017.

 

 1. Το με αριθ. πρωτ.9701/23-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας με το οποίο προτείνει, την ίδρυση Α’ Λυκειακής Τάξης στο Γυμνάσιο Κρυονερίου για το σχολικό έτος 2023-2024 .

 

 1. Το με αριθ. πρωτ.9594/21-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας με το οποίο εισηγείται την ίδρυση Δεύτερου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στο Ν. Κορινθίας με την ονομασία «Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Κιάτου»,   για το σχολικό έτος 2023-2024

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , τις Μεταβολές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Σικυωνίων ως ακολούθως:

 

 • την κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου, για τους λόγους που αναφέρονται στο αριθ. πρωτ.Φ.2/5741/14-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,

 

 • την ίδρυση Α’ Λυκειακής Τάξης στο Γυμνάσιο Κρυονερίου για το σχολικό έτος 2023-2024 σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.9701/23-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

 

 • την ίδρυση Δεύτερου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στο Ν. Κορινθίας με την ονομασία «Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Κιάτου»,  για το σχολικό έτος 2023-2024  σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.9594/21-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας,  το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

 

 

 

 

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στις κάτωθι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες:

α) στην Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση βεβαίωσης ανάληψης

δαπάνης λειτουργικών εξόδων,  – και

   

                                        β)  στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για την έκδοση βεβαίωσης δέσμευσης οικονομικών

πιστώσεων.                                            

                           

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 222/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15. 12 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email