221/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 25ης/15.12. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης )

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   221/2022

Περίληψη:  Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2023 και εφεξής».

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.19841/09-12-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σώκος Δημήτριος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Συριάνος Κων/νος                          16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης 
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Γαλάνης Βασίλειος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

 
       
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

 

(οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)    
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

2. Παπαβασιλείου Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος( μετά την συζήτηση του 10ου θέματος)

4. Ρουμπέκας Γεώργιος (μετά την συζήτηση του 5ου θέματος)

5. Κατσιμπούλας Αντώνιος  (μετά την συζήτηση του 8ου θέματος)

6. Χουσελάς  Ευάγγελος (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

 

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Γεώργιος Λαλιώτης  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

10ο   Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 10ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2023 και εφεξής», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος,  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με

αριθ. πρωτ. 17898/10-11-2022 εισήγηση της  Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

              Αρ. Πρωτ.: 17898         

Κιάτο 10/11/2022

               ΠΡΟΣ:

 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Κ. ΠΡΟΕΔΡΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

 

Θέμα:  «Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2023 και εφεξής».

 

Με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο νέος Δήμος Σικυωνίων καλείται να παρέχει υπηρεσίες σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια που συγκροτείται από τις Δημοτικές Ενότητες του Φενεού και Στυμφαλίας.

Η έλευση του προαστιακού στο Κιάτο προκάλεσε μεγάλη ανοικοδόμηση και αύξηση του πληθυσμού, καθώς και προσέλευση πολλών παραθεριστών κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και πολυάριθμων επισκεπτών κατά τις εορτές και αργίες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιου φόρτου εργασίας στη Δ/νση Περιβάλλοντος, που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί από το υπάρχον προσωπικό, το οποίο τελευταία μειώθηκε δραματικά, λόγω συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων.

Δεδομένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιβάρυνση των υπηρεσιών μας, καθώς επίσης και ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να χορηγηθούν άδειες ειδικού σκοπού (COVID) στο προσωπικό, και δεδομένου ότι κάθε χρόνο συνταξιοδοτείται ένας αριθμός εργαζομένων, χωρίς να είναι εφικτή η άμεση πρόσληψη νέων υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας, θεωρείται απαραίτητη η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής όλες τις ημέρες του μήνα ή και σε απογευματινή ή και νυχτερινή βάρδια για το 2023 και εφεξής.

Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από το προσωπικό. Στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο ή Κυριακή ή αργίες θα χορηγείται άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας καθώς και οι όποιες  προσαυξήσεις, σύμφωνα με την  ισχύουσα Νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο θα χορηγείται ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τετάρτη. Στην περίπτωση που η Τετάρτη συμπίπτει με αργία, ή υπάρχουν άλλες ειδικές συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη χορήγηση ημέρας ανάπαυσης την Τετάρτη, θα χορηγείται την επόμενη διαθέσιμη εργάσιμη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 3 και 6 του Ν. 1188/1981 «περί κυρώσεως του Κώδικα Καταστάσεως Προσωπικού των Ο.Τ.Α.», έτσι όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/07, είναι δυνατό ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθημέρου εργασίας για όλο, ή μέρος του Προσωπικού, κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων καθώς και διακεκομμένες ώρες εργασίας, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους ή της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας,  με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, (αρμοδιότητα που μεταβιβάσθηκε αρμοδίως στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

 

Αναλυτικά:

 

 

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

Το προσωπικό που προβλέπεται να απασχολείται στην καθαριότητα κατά κλάδο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

Κλάδος Αριθμός υπαλλήλων
ΔΕ 29 Οδηγών 15
ΔΕ 28 Χειριστές Μ.Ε. 5
ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας 26
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1

 

 

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας:

Το προσωπικό που προβλέπεται να απασχολείται στο Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κατά κλάδο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

Κλάδος Αριθμός υπαλλήλων
ΥΕ 16 Εργατών κήπων 2
ΠΕ9 Γεωπόνων 1
ΤΕ Τεχν. Γεωπ. 1

 

Η υπηρεσία είναι στελεχωμένη με 2 εργάτες πρασίνου, οι οποίοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων. Ο Δήμος αποτελείται από την έδρα του Δήμου (το Κιάτο) και 35 Τοπικές Κοινότητες και η έκτασή του είναι περίπου 600 τ.χλμ. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελούνται είναι οι εξής: κλάδεμα δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους, κοπή χορταριών τόσο σε κοινόχρηστους χώρους όσο και σε ακαθάριστα οικόπεδα στα πλαίσια της προστασίας από πυρκαγιές κατά την περίοδο από 1/5 έως 31/10 κάθε έτους όπως προβλέπεται από τις πυροσβεστικές διατάξεις και τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου, περιποίηση πρασίνου σε όλα τα σχολεία και παιδικούς σταθμούς του Δήμου σε τακτά χρονικά διαστήματα, άρδευση με βυτίο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που δεν έχουν αρδευτικό σύστημα σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Τέλος, επειδή δεν υπηρετεί στο Δήμο Συκιωνίων κανένας εργάτης κοιμητηρίου, η υπηρεσία έχει αναλάβει την περιποίηση πρασίνου και κυρίως την κοπή βλάστησης, σε όλα τα κοιμητήρια του Δήμου.

Όλες αυτές οι εργασίες, πολλές από τις οποίες είναι επιβεβλημένες (πυροπροστασία) είναι αδύνατον να εκτελεστούν μέσα στο κανονικό ωράριο και για το λόγο αυτό η υπηρεσία θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια καθώς και τις ημέρες αργίας.

 

 

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού  Εξοπλισμού:

 

Το προσωπικό που προβλέπεται να απασχολείται στο Τμήμα αυτό κατά κλάδο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

Κλάδος Αριθμός υπαλλήλων
ΤΕ 4 Ηλεκτρολόγων μηχανικών 1
ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού 1
ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ 1

 

Οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Τμήματος αυτού σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου περιγράφονται ως εξής:

«Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για …………………….τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα, (διαταγές πορείας, δελτία κινήσεως, ΚΤΕΟ κ.λπ.)».

2) «…………………..παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την περιοδική προληπτική τους συντήρηση».

3) Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου και μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών.

4) Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων, και ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών.

5) Είναι αρμόδιο για την καλή λειτουργία του Αμαξοστασίου και του Συνεργείου Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων. «………………….. Μεριμνά για τη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων για τη φύλαξη των αυτοκινήτων μέτρων».

6) «Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου………………………………..».

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ακολουθώντας το ωράριο της υπηρεσίας καθαριότητας. Επίσης, επειδή είναι υπεύθυνο για όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου και επειδή τόσο κατά τη χειμερινή όσο και τη θερινή περίοδο, υπάρχει ανάγκη κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων λόγω πυρκαγιών, πλημμυρών, βροχοπτώσεων, κατολισθήσεων κτλ., θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια καθώς και τις ημέρες αργίας.

 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Θα γίνει πρόβλεψη δαπάνης στους υπό ψήφιση προϋπολογισμούς των ετών 2023 και εφεξής  για υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω εργαζομένων του Δήμου Σικυωνίων:

 

Α/Α Κ.Α. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(€)

1 02.20.6012 10.000,00
2 02.20.6022 3.000,00
3 02.20.6042 10.000,00
4 02.35.6012 1.500,00
5 02.30.6012 1.500,00
6 02.10.6012 37.950,00

 

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το έτος 2023 και εφεξής.

Κιάτο 10/11/2022

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ9-Γεωπόνος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

  1. Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι, το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών, για το έτος 2023 και εφεξής , όπως ανά Υπηρεσία και Κλάδο περιγράφεται στην εισήγηση της αρμόδια υπηρεσίας η οποία  αναγράφεται στο  σκεπτικό της παρούσης.

 

Καθημερινή απασχόληση των εργαζομένων, όλες τις ημέρες του μήνα  και σε απογευματινή ή  νυχτερινή  βάρδια καθώς και τις ημέρες αργίας.

  • Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

 

  • Στο προσωπικό που θα απασχοληθεί Σάββατο, Κυριακή ή αργίες θα δοθεί άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και θα καταβάλλονται οι όποιες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

  • Στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο θα χορηγείται ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τετάρτη. Στην περίπτωση που η Τετάρτη συμπίπτει με αργία, ή υπάρχουν άλλες ειδικές συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη χορήγηση ημέρας ανάπαυσης την Τετάρτη, θα χορηγείται την επόμενη εργάσιμη.

 

  1. Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2023, έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 221/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15. 12 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email