22η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

22η/2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Κιάτο 21/08/2020

αρ. πρωτ.: 7591

 

 

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Μυττά Ιωάννη
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00’πμ σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»  π/υ (1.403.225,81€ + 336.774.19 ΦΠΑ 24%) 1.740.000,00€.

* προκειμένου το έργο να συμβασιοποιηθεί εντός χρονοδιαγράμματος που ορίζει το πρόγραμμα χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης της γέφυρας, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

 

2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων 2021, τακτικού προσωπικού ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

* για την εμπρόθεσμη υποβολή σχετικού αιτήματος στο αρμόδιο υπουργείο.

 

3. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Σικυωνιών και του Δήμου Νεμέας για την Πράξη «ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»  ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΜΕΑ-ΚΙΑΤΟ .

 

* λόγω αναγκαιότητας άμεσης υλοποίησης της πράξης,  

 

Print Friendly, PDF & Email