22η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22η/2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

 

Κιάτο 10.10.2019

αρ. πρωτ.: 12204

 

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Τσολάκο Γεώργιο
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Λέγγας Μάρκος
6. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) τη  Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 09:00’πμ σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3852/2010 (Α’ 87) & ν.4555/2018 (Α’133) για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Τσατσάνης Βασίλειος Ορισμός δικηγόρου περί της άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης, κατόπιν της 162/2019 απόφασης ΟΕ.
2.                    Ραυτοπούλου Ιωάννα Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων                                  (25/10/2019 συμβιβασμού ή προσωρινής διαταγής) & (11/12/2020 δικάσιμο) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατόπιν αιτήσεως ΙΜΠΡΑΗΜ Χάννα & ΚΛΩΝΗ Αγγελικής.
3.                    (3,5 ώρες)

Καλλιανιώτη Μαρίνα

Ορισμός δικηγόρου για εγγραφή αγωγής του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών στο υποθηκοφυλακείο Νεμέας.
4.                    Κορωνιώτης Σωτήρης Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση αγωγής + έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών.
5.                    Περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 13702/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου (δυνάμει της 200/19 ΑΟΕ).
6.                    Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Σελέκου Γεώργιο.
7.                    Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2018.
8.                    Εισηγητική Έκθεση γ’ τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
9.                    Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
10.                Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Print Friendly, PDF & Email