219/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/08.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 219/2016

Περίληψη : Διοργάνωση συνάντησης ( παράθεση γεύματος) προς τιμή των Εθελοντών Καθηγητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Σικυωνίων, μετά την Ολοκλήρωση του 3ου έτους λειτουργίας του .  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 8015/03.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Φιακάς Παναγιώτης    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Δομετίου Βασίλειος   Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                    
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 15 Κελλάρη Ιωάννα     Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                  
4 Θελερίτης Γεώργιος                                           16 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         17 Λαλιώτης Γεώργιος      
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 18 Σαρχάνης Κων/νος        
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Σκαρμούτσος Νικόλαος     Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
8 Μυττάς Ιωάννης     20 Κελλάρης Βασίλειος  
9 Πανάγου Αθανάσιος       21 Γεώργας Χρήστος         Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Προσήλθε στο 9ο θέμα της   ΗΔ 22 Μπακόλιας Παναγιώτης   Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     23 Νανόπουλος Βασίλειος                 Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα της ΗΔ                                                  
12 Ζάρκος Δημήτριος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Καρακούσης Ευάγγελος     2 Χρυσικός Παύλος     3 Ραυτόπουλος Γεώργιος 4 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Ρήγας Ι. (Βελίνας) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)

ΘΕΜΑ 12ο

Στο 12ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Διοργάνωση συνάντησης ( παράθεση γεύματος) προς τιμή των Εθελοντών Καθηγητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Σικυωνίων, μετά την Ολοκλήρωση του 3ου έτους λειτουργίας του, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 31/05/2016 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας, το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση 3ου έτους λειτουργίας του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» του Δήμου.

Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος μας, στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής του πολιτικής και με στόχο την ανακούφιση των κοινωνικά ασθενέστερων κατοίκων στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, λειτουργεί «Κοινωνικό Φροντιστήριο». Η κοινωνική αυτή δομή ιδρύθηκε με την αριθμ. 13/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 453/10078/2015 όμοια του Γεν. Γραμματέα Αποκ/νης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και ο Κανονισμός Λειτουργίας της δομής που καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας της.

Το «Κοινωνικό Φροντιστήριο» στεγάζεται στο χώρο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στελεχώνεται από εθελοντές καθηγητές, μέλη της «Ομάδας Εθελοντών του Δήμου» και προσφέρει δωρεάν βοήθεια σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης του δήμου, τις απογευματινές ώρες.

Το σχολικό έτος 2015-2016 ήταν το 3ο συνεχές έτος λειτουργίας του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» και το πρόγραμμα σημείωσε απόλυτη επιτυχία. Συνολικά συμμετείχαν δεκαέξι (16) εθελοντές καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων και πάνω από 60 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Η ανταπόκριση των εθελοντών καθηγητών ήταν τέτοια που επέτρεψε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από γονείς ενδιαφερόμενων μαθητών δημοτών μας.

Κατόπιν των παραπάνω και επ΄ ευκαιρία της ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς, προτείνουμε:

  1. 1.την έκφραση ευχαριστιών σε όλους τους εθελοντές καθηγητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» τη σχολική χρονιά 2015-2016,
  2. 2.τη χορήγηση Συστατικών Επιστολών και Βεβαιώσεων για την προσφορά τους,
  3. 3.τον προγραμματισμό συνάντησης – γεύματος εργασίας με τους εθελοντές καθηγητές του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» προκειμένου να γίνει απολογισμός της λειτουργίας του έτους, ανταλλαγή απόψεων και να γίνει προγραμματισμός της δράσης για την επόμενη σχολική χρονιά.

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 31/05/2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το οποίο έχει ως εξής:

Διοργάνωση συνάντησης (παράθεση γεύματος) προς τιμή των Εθελοντών Καθηγητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Σικυωνίων, μετά την ολοκλήρωση του 3ου έτους της λειτουργίας του.-

Από τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ. 1 και 158 παρ. 3 περ. α΄ του ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114), προκύπτει ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνάς τους για την ανάπτυξη και βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής των δημοτών τους, δύνανται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να διαθέτουν πιστώσεις, μεταξύ άλλων, εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.

Μετά το από 31 Μαΐου 2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού (φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), την προφορική εντολή του Δημάρχου περί έκφρασης ευχαριστιών στους 16 εθελοντές καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, εν όψει της λήξης του 3ου έτους της λειτουργίας του, προτείνεται μετά το πέρας της συνάντησης εργασίας με τους εθελοντές, η παράθεση γεύματος στους συμμετέχοντες καθηγητές και η έγκριση δαπάνης μέχρι του ποσού των 300,00€.

Απαιτείται η λήψη της σχετικής απόφασης από την οποία θα προβλέπεται:

1. Το ύψος της δαπάνης που θα καλυφθεί από το Δήμο μας, γνωρίζοντάς σας ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6442 «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων» υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ποσού 1.000,00€ .

2. Η δαπάνη για την παράθεση γεύματος μετά το πέρας των εργασιών, μέχρι του ποσού των 300,00 €.

3. Η ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το από 31/05/2016 έγγραφο του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου μας,
  • το από 03/06/2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ε κ φ ρ ά ζ ε ι τις ευχαριστίες του σε όλους τους εθελοντές καθηγητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» τη σχολική χρονιά 2015-2016

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη χορήγηση Συστατικών Επιστολών και Βεβαιώσεων για την προσφορά τους.

3. Δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ισυνάντηση σε γεύμα εργασίας εντός του μηνός Ιουνίου για τους εθελοντές καθηγητές του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» προκειμένου να γίνει απολογισμός της λειτουργίας του έτους, ανταλλαγή απόψεων και να γίνει προγραμματισμός της δράσης για την επόμενη σχολική χρονιά.

Το ύψος της δαπάνης για την παράθεση γεύματος μετά το πέρας των εργασιών, μέχρι του ποσού των 300,00 €, που θα καλυφθεί από το Δήμο μας, γνωρίζοντάς σας ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6442 «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων» υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ποσού 1.000,00€ .

4. Ψ η φ ί ζ ε ι πίστωση ποσού 300,00€ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.00.6441 με   τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» που υπάρχει υπολειπόμενη διαθέσιμη πίστωση ποσού 1.000,00€. (Π.Α.Υ.: 273/2016) .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 219/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email