218/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ για Ορισμό Αντιδημάρχου από 1-10-2017 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

218/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ για Ορισμό Αντιδημάρχου από 1-10-2017

 

Print Friendly, PDF & Email