217/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/08.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 217/2016

Περίληψη :

Εκμίσθωση ή μη του 1ου ορόφου του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην

οδό Λυκούργου (πλησίον ποταμού Ελισσώνα ) στη Δ. Κ. Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 8015/03.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Φιακάς Παναγιώτης    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Δομετίου Βασίλειος   Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                    
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 15 Κελλάρη Ιωάννα     Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                  
4 Θελερίτης Γεώργιος                                           16 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         17 Λαλιώτης Γεώργιος      
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 18 Σαρχάνης Κων/νος        
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Σκαρμούτσος Νικόλαος     Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
8 Μυττάς Ιωάννης     20 Κελλάρης Βασίλειος  
9 Πανάγου Αθανάσιος       21 Γεώργας Χρήστος         Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Προσήλθε στο 9ο θέμα της   ΗΔ 22 Μπακόλιας Παναγιώτης   Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     23 Νανόπουλος Βασίλειος                 Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα της ΗΔ                                                
12 Ζάρκος Δημήτριος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Καρακούσης Ευάγγελος     2 Χρυσικός Παύλος     3 Ραυτόπουλος Γεώργιος 4 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική
                       
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Ρήγας Ι. (Βελίνας) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)

ΘΕΜΑ 10ο

       Στο 10ο θέμα: της ημερήσιας διάταξης, «Εκμίσθωση ή μη του 1ου ορόφου του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην οδό Λυκούργου (πλησίον ποταμού Ελισσώνα ) στη Δ. Κ. Σικυωνίων» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την με αριθ. πρωτ. 6353/11-5-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                      ΠΡΟΣ:  

Αριθ. πρωτ: 6353                                                                       – Πρόεδρο Δ.Κ. Κιάτου

       – Τμ. Υποσ/ξης Πολ. Οργάνων

                                                                                                               

                                                                                                                                   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

          Αντ/ρχο Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών

          Γ. Γραμματέα Δήμου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΙΣΣΩΝΑ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ.

 

         Σας ενημερώνουμε ότι την κα. Ευγενία Δουβή του Παναγιώτη, μισθώτρια του 1ου ορόφου του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στη οδό Λυκούργου (πλησίον ποταμού Ελισσώνα) στη Δ.Κ. Κιάτου, με αίτησή της προς την υπηρεσία την 14/4/2016 δήλωσε εγγράφως, ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της μισθωτικής της σχέσης, η οποία παρεμπιπτόντως έληγε την 6/10/2017, λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ακολούθησε η παράδοση των κλειδιών του εν λόγω ακινήτου και η παραλαβή του από πλευράς Δήμου Σικυωνίων.

Κατόπιν αυτού, καλείσθε να αποφασίσετε για την αναγκαιότητα ή μη της εκ νέου εκμίσθωσης του συγκεκριμένου χώρου καθώς και να καθορίσετε τη χρήση που θα έχει, εντός βέβαια των ορίων της υπ’ αριθ. 1094255/7037/Α0010/10-12-1998 Κ.Υ.Α. αναφορικά με την παραχώρηση στο Δήμο με τίμημα και κατά κυριότητα, του συγκεκριμένου δημοσίου κτήματος με σκοπό τη χρησιμοποίησή του ως αναψυκτηρίου. Πρόταση της υπηρεσίας, είναι το κτίριο να χρησιμοποιηθεί ως «Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – Κ.Υ.Ε.». Σημειωτέον ότι όπως προκύπτει και από το αρχείο της υπηρεσίας, το εμβαδό του 1ου ορόφου του συγκεκριμένου ακινήτου είναι 111 τ.μ. μη συμπεριλαμβανομένων των εξωστών.

Η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, παρακαλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά, δεδομένου ότι το εν λόγω κτίριο, βρίσκεται εντός των ορίων της.         Κιάτο 11 Μαΐου 2016

O Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών

                     Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Β. Την αριθ. 37/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

     Από το πρακτικό της αριθμ. 10 / 31-05-2016 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων.

     Αριθ. Απόφασης :   37 / 2016

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση για εκμίσθωση ή μη του 1ου ορόφου του δημοτικού ακίνητου που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου (πλησίον του ποταμού Ελλισώνα) και καθορισμός της χρήσης αυτού.-

 

    Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 7494 / 27-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 3 δηλαδή:

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)                                   1. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

2. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                             2. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

  

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόταση για εκμίσθωση ή μη του 1ου ορόφου του δημοτικού ακίνητου που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου (πλησίον του ποταμού Ελλισώνα) και καθορισμός της χρήσης αυτού», ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των Συμβούλων την από 11-05-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

     Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Προτείνει την εκμίσθωση του 1ου ορόφου του δημοτικού ακίνητου επιφάνειας περίπου 111 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου πλησίον και ανατολικά της κοίτης του ποταμού Ελλισώνα (έναντι ΚΤΕΛ), ως Κ.Υ.Ε. (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την 6353/11-5-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου .
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την αναγκαιότητα της εκ νέου εκμίσθωσης με δημοπρασία, του 1ου ορόφου, του Δημοτικού Αναψυκτηρίου, εμβαδού 111 τ. μ περίπου (μη συμπεριλαμβανόμενων των εξωστών) που βρίσκεται στην οδό Λυκούργου (πλησίον του ποταμού Ελισσώνα), της Δ. Κ. Σικυωνίων ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

2. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας προκειμένου να καθορίσει τους όρους δημοπράτησης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 217/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email