215/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ης/5-10-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  215/2020

Περίληψη: Επί προτάσεων Δημοτικών Συμβούλων με θέμα: «Αναβάθμιση και Λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου»  .  

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Οκτωβρίου του  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 9844/1-10-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Δομετίου Βασίλειος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Σώκος Δημήτριος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7 Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος  
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Μαστοράκης Δημήτριος  
17.  Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Συριάνος Κων/νος 19 Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης  
21. Νανόπουλος Βασίλειος        
ΑΠΟΝΤΕΣ :   

1. Μυττάς Ιωάννης

 

2.  Τσολάκος Γεωργιος

 

3. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 
  4. Παπαβασιλείου Νικόλαος 5. Γαλάνης Βασίλειος 6. Χουσελάς  Ευάγγελος  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1 Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  
4. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 5. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)  
8. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

 
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 6.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
8.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
12. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

13 Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

14. Σκούπας Α. (Μποζικών) 15 Κοτσίρης Β. (Στενού)  
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

 
28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

       
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση                           των πρακτικών.

Θέμα Α’  (πρό ημερήσιας)   

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μετά από πρόταση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κατσιμπούλα Α. να συζητηθεί κατεπειγόντως,  λόγω της πανδημίας Covid-19 το Α’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Αναβάθμιση και Λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου»,  κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο Κατά πλειοψηφία αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

 

Ακολούθως ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος  Κατσιμπούλας πρότεινε τα παρακάτω:

Το Νοσοκομείο Κορίνθου εξυπηρετεί όλο το Νομό Κορινθίας και λειτουργεί με πολλά προβλήματα τόσο στο Νοσηλευτικό όσο και στο Ιατρικό Προσωπικό το κυριότερο όμως είναι ότι στο εν λόγω Νοσοκομείο λειτουργούν  5 μονάδες εντατικής θεραπείας  Μ.Ε.Θ. και με απόφαση του Υπουργείου Υγείας προστέθηκαν δυο σύνολο 7 στις  οποίες θα νοσηλεύονται άτομα μόνο με Covid-19,  ως εκ τούτου αν κάποιος χρειαστεί ΜΕΘ για άλλη ασθένεια δεν θα μπορεί να νοσηλευθεί. Για το λόγω αυτό προτείνω  με απόφασή μας,  η οποία θα σταλεί στο Υπουργείο και στους Βουλευτές του Νομού Κορινθίας,  το Νοσοκομείο Κορίνθου να μην γίνει Κέντρο αναφοράς και νοσηλείας του Covid-19.

 

Στη συνέχει ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Νανόπουλος Βασίλειος  πρότεινε τα παρακάτω:

Με απόφασή μας η οποία θα σταλεί στο Υπουργείο Υγείας και στους Βουλευτές του Νομού να ζητήσουμε να καλυφθούν οι ανάγκες σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό,(Ιατροί νοσηλευτές ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα υγείας είτε υπάρχει αναγκαιότητα θεραπείας  είτε ζήτημα πρόληψης του λαού

της περιοχής μας , αλλά και των διερχόμενων από την περιοχή μας. Με μια σωστή  αναβάθμιση δεν μπορεί να αποκλεισθεί και δεν πρέπει, κανένα πρόβλημα υγείας ακόμα και με Covid-19 να μην μπορεί να νοσηλευθεί στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τις προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

Α. Κατά Πλειοψηφία:  Μειοψηφούντων των  Δημοτικών Συμβούλων: κ.κ.  Νικ. Σκαρμούτσου, Γ. θελερίτη

Ι. Σωτηρόπουλου, Σ. Κουτρέτση Δ. Σωκου, Π. Φιακά.

 

Αποδέχεται,το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.4555 / 2018 λόγω της πανδημίας Covid-19.

 

Β. Ο μ ο φ ω ν α :

Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Γ. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και στους βουλευτές Ν. Κορινθίας.

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 215/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email