21/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης /11.02.2020 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 21/2020

Περίληψη:

Επί της από 8-10-2019 Επιστολής Διαμαρτυρίας κατοίκων της πόλης του Κιάτου με θέμα :

«Αδέσποτα ζώα στη πόλη».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ.1085/

7-02-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη δηλαδή:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Σώκος Δημήτριος

4. Τσολάκος Γεωργιος

5. Κουτρέτσης Σπυρίδων

6. Aλεξόπουλος Βασίλειος

7. Δομετίου Βασίλειος

8. Θελερίτης Γεώργιος

9. Φιακάς Παναγιώτης

10. Τσιόγκας Νικόλαος

11. Ζάρκος Δημήτριος

12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.

13. Λέγγας Μάρκος

14. Γκούμας Σταμάτιος

15. Συριάνος Κων/νος

16. Μαστοράκης Δημήτριος

17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

18. Παπαγεωργίου Δημήτριος

19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

20 . Ρουμπέκας Γεώργιος

21. Παπαβασιλείου Νικ.

22. Γαλάνης Βασίλειος

23. Μπακόλιας Παναγιώτης

24. Κατσιμπούλας Αντώνιος

25. Χουσελάς Ευάγγελος
ΑΠΟΝΤΕΣ :

1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης

2. Νανόπουλος Βασίλειος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)

2. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).

3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 5. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

6.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)

7. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

8.Σκούπας Α. (Μποζικών) 9.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

10. Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου)

11.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1 Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

7. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)

15. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού)

22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23 Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

25. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:

1. Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την συζήτηση του 3ου θέματος ) 2. Γαλάνης Βασ. (μετά τη συζήτηση του 1ουυ θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα Β’

(Προ Ημερήσιας Διάταξης)

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Β’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Επί της από 8-10-2019 Επιστολής Διαμαρτυρίας κατοίκων της πόλης του Κιάτου με θέμα : «Αδέσποτα ζώα στη πόλη» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το έκτακτο και κατεπείγον του εν λόγω θέματος.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 7 του Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 8-10-2019 διαμαρτυρία των κατοίκων μέρος της οποίας ακολουθεί:

………..Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να αναφερθούμε στο πρόβλημα που εξελίσσεται ως μάστιγα στην περιοχή μας σχετικά με τα αδέσποτα ζώα που τείνει να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις με τεράστιες συνέπειες για την υγεία και την ίδια τη ζωή των κατοίκων της πόλης μας …. Η περιοχή μας έχει κατακλειστεί από αγέλες αδέσποτων σκύλων με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μόνιμου φόβου σε όλους τους κατοίκους παιδιά και ενήλικες εξαιτίας της επιθετικότητας που διακρίνει ορισμένα από αυτά ………τα οποία επιτίθενται σε πεζούς ποδήλατα και μηχανάκια…….. Σεβόμαστε τόσο το δικαίωμα των ζώων να ζουν με τους ανθρώπους δίχως να υποφέρουν και χωρίς να είναι εκτεθειμένα στην πείνα και στις αρρώστιες αλλά και το δικαίωμα το δικό μας και των παιδιών μας να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης μας . Με τη παρούσα επιστολή παρακαλούμε για τις ενέργειες σας σύμφωνα με το νόμο , προς την άμεση επίλυση του προβλήματος .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε τα παρακάτω:

Δυστυχώς το φαινόμενο των αδέσποτων ταλανίζει το σύνολο των Δήμων της χώρας, καθημερινά διαπιστώνεται η μαζική και ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους και ο πολλαπλασιασμός τους εξαιτίας των ανθρώπινων ενεργειών που τα εγκαταλείπουν. Ο Δήμος προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες όπως, στείρωση , εμβολιασμός , σήμανση και σίτιση των αδέσποτων ζώων παρά ταύτα, το δυσεπίλυτο πρόβλημα παραμένει .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία

  • την πρόταση του Προέδρου, – και

  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα

Α. Αποδέχεται, το έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις της του άρθρου 74 παρ. 7 του Ν.555 / 2018.

Β. Την εντατικοποίηση των ενεργειών των υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές και τις φιλοζωικές οργανώσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί η έξαρση του φαινομένου εγκατάλειψης αδέσποτων ζώων, σε συγκεκριμένες περιοχές και η συνέχιση λήψεως των απαραίτητων μέτρων, για την προστασία των κατοίκων των περιοχών αυτών από επιθέσεις σκύλων .

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 21/2020

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.2.2020

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email