21η/2019 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21η/2019

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη  8 Οκτωβρίου 2019

 

Κιάτο 08.10.2019

αρ. πρωτ.: 12044

 

                       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη  
2. Τσολάκο Γεώργιο
3. Ζάρκο Δημήτριο
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Λέγγας Μάρκος
Ρουμπέκας Γεώργιος

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την                                         Τρίτη 8η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00’πμ σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3852/2010 (Α’ 87) & ν.4555/2018 (Α’133) για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                    Επικαιροποίηση της αρ. 138/2015 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατόπιν ασκηθείσας αγωγής του Χρήστου Γεώργα του Γεωργίου» κατά το σκέλος που αυτή δεν έχει εκτελεστεί.
2.                    Επικαιροποίηση της αρ. 139/2015 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατόπιν ασκηθείσας αγωγής της Μαρίας-Μάρθας Μιχαλοπούλου κλπ» κατά το σκέλος που αυτή δεν έχει εκτελεστεί.
3.                    Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξουσίου σε υπόθεση Χρήστου Γεώργα.
4.                    Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξουσίου σε υπόθεση Μαρίας-Μάρθας Μιχαλοπούλου κλπ.

 

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018,

λαμβανομένου υπόψη επικείμενου δικαστηρίου.

 

Print Friendly, PDF & Email