204/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 14ης/30.05.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 204/2017

Περίληψη : Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Ρουβά Στυλιανό.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8196/26.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Θελερίτης Γεώργιος  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Γεώργας Χρήστος  
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Ρουμπέκας Γεώργιος   20. Κελλάρης Βασίλειος  
21. Νανόπουλος Βασίλειος        
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Λαλιώτης Γεώργιος     4. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Καρακούσης Ευάγγελος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ Γ. κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ΗΔ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ΗΔ, ΚΕΛΛΑΡΗΣ Β. στο τέλος του 8ου θέματος ΗΔ , ΜΠΟΥΡΗΣ Ε. κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος ΗΔ, ΦΙΑΚΑΣ Π. στο τέλος του 16ου θέματος ΗΔ, ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ Π., ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ., ΣΑΡΧΑΝΗΣ Κ., στο τέλος του 17ου θέματος ΗΔ,
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 16ο

Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Ρουβά Στυλιανό,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αρ. πρωτ. 3590/20-03-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποία ακολουθεί:

«Με την υπ’ αριθ. 162/2015 Απόφαση Δημοτικού μας Συμβουλίου, εγκρίθηκε νέος Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων σε όλη την εδαφική περιφέρεια του «Καλλικρατικού» Δήμου Σικυωνίων και καθορίσθηκαν οι όροι και οι χώροι που μπορούν να διατεθούν πέραν της κοινής χρήσεώς τους.

Η ανωτέρω απόφαση, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3166/88323/13-11-2015 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου, πλην του τμήματος αυτής που αναφέρεται στους πεζοδρόμους, για τους οποίους έχουν ζητηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας πρόσθετες διευκρινίσεις και εγκρίσεις. Ως αποτέλεσμα, ειδικά για το τμήμα των πεζοδρόμων, ισχύει η προηγούμενη εγκεκριμένη κανονιστική απόφαση του πρώην «Καποδιστριακού» Δήμου Σικυωνίων υπ’ αριθ. 272/2000.

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθ. 2607/1-3-2017 αίτησή του, ο κ. Στυλιανός Ρουβάς του Κων/νου, ιδιοκτήτης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ευρισκόμενου στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου & Παπαληγούρα (όπισθεν Δημαρχείου) στη Δ.Κ. Κιάτου, αιτήθηκε την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από την επιχείρησή του, συνολικής επιφάνειας τριάντα τεσσάρων (34) τ.μ. επί της οδού Παπαληγούρα. Με την ίδια αίτησή του, ζήτησε επίσης και την τοποθέτηση υαλοφρακτών στον ίδιο χώρο. Σημειωτέον ότι η οδός Παπαληγούρα, στο εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο Πόλεως Κιάτου, έχει χαρακτηρισθεί ως Πεζόδρομος, χωρίς όμως μέχρι και σήμερα να έχουν γίνει οι απαιτούμενες εργασίες διαμόρφωσής της ως τέτοιου.

Με βάση τα ως άνω αναφερθέντα και με δεδομένο το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σημείο, δεν υφίσταται όμορη ομοειδής επιχείρηση, προτείνεται, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη αναφερθείσα κανονιστική απόφαση κοινοχρήστων χώρων του έτους 2000, να δοθεί ο αιτούμενος χώρος συνολικής επιφάνειας 34 τ.μ., με ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στο κέντρο του Πεζόδρομου της οδού Παπαληγούρα, εντός των ορίων των νοητών γραμμών πρόσοψης της επιχείρησης στον πεζόδρομο και με την αυστηρή προϋπόθεση της ελεύθερης διέλευσης (μη κατάληψης) και στα δύο πεζοδρόμια που υφίστανται ένθεν και ένθεν του πεζόδρομου.

Επιπλέον, η τοποθέτηση υαλοφρακτών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας, έχει επιτραπεί με την υπ’ αριθ. 165/2015 Απόφαση Δημοτικού μας Συμβουλίου, ήδη εγκεκριμένη από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκεί τίθενται και υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, εντός των ορίων της οποίας ευρίσκεται ο εν λόγω κοινόχρηστος χώρος, παρακαλείται για την παροχή σχετικής θετικής ή αρνητικής γνωμοδότησης.»

Λαμβάνοντας υπόψη την αρ. 19/2017 σχετική γνωμοδότηση της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) καθώς και την αρ. 10/2017 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις οποίες προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

«την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 34 τ.μ. επί του πεζόδρομου της οδού Παπαληγούρα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον ιδιοκτήτη Κ.Υ.Ε. ΡΟΥΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του Κων/νου, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προαναφερόμενο υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών και αφού μας φέρει ένα σχέδιο που να φαίνεται που θα τοποθετηθούν οι υαλοφράκτες στον ίδιο χώρο.»

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 10/2017 απόφαση Ε.Π.Ζωής
  • την αρ. 19/2017 απόφαση της Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου),
  • την αρ. πρωτ. 3590/20-03-2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. πρωτ. 2607/01-03-2017 αίτηση του ενδιαφερομένου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος της δημοτικής συμβούλου κας Μαυραγάνη Κ.

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 34 τ.μ. επί του πεζόδρομου της οδού Παπαληγούρα, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον ιδιοκτήτη Κ.Υ.Ε. ΡΟΥΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του Κων/νου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και εφόσον προσκομίσει, στην αρμόδια Υπηρεσία, σχεδιάγραμμα που να φαίνεται η ακριβής θέση τοποθέτησης των υαλοφρακτών στον παραχωρηθέντα χώρο.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 204/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email