ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δωρεάν Τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού στο Κιάτο   Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό Κορίνθου και το Δήμο Σικυωνίων θα διεξάγουν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) Covid-19, την  Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, στο Κιάτο. Ειδικότερα, οι Κινητές Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται  ΣΤΟ  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ […]

Όλο το άρθρο

75/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   20ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   75/2023   Αποδοχή της υπ’ αριθ. πρωτ.: 22145/15.03.2023 Κοινής Απόφασης των αν. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, περί ένταξης του έργου του Δήμου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα «Βελτίωσης οδικής […]

Όλο το άρθρο

72/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   17ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   72/2023   Ορισμός -δικηγόρου- για εκπροσώπηση ενώπιον Δ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ Γ’) κατά τη συζήτηση (25/4/2023) προσφυγής της «MA.CON.STRUCTION A.E.»  (κλήση 42_2023) Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 […]

Όλο το άρθρο

70/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   15ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   70/2023   Έγκριση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (60/2023) ορισμού δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων επί της 872/2022 αίτησης ακύρωσης της ΔΕΥΑ Κορίνθου. Στο Κιάτο στο […]

Όλο το άρθρο

69/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   14ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   69/2023   Έγκριση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (57/2023) ορισμού –συμβολαιογράφου– για σύνταξη ειδικού πληρεξούσιου νομιμοποίησης παράστασης δικηγόρων (56/2023 απόφαση Δημάρχου) ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 950/2022 αίτηση ακύρωσης. Στο […]

Όλο το άρθρο

68/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   13ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   68/2023   Έγκριση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (56/2023) ορισμού –δικηγόρου– για την εκπροσώπηση ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 950/2022 αίτηση ακύρωσης της οικ.108680/3-7-2020 απόφασης του Γεν. Δ/ντή Χωροταξικής & […]

Όλο το άρθρο

67/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   12ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   67/2023   Ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη ειδικών πληρεξουσίων παράστασης δικηγόρων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή […]

Όλο το άρθρο

66/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   11ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   66/2023   Ορισμός –δικηγόρου– για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του ΣτΕ κατά τη συζήτηση της με αρ. κατάθεσης 436/2022 αίτησης ακύρωσης . Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η […]

Όλο το άρθρο

65/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   10ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   65/2023   ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ένδικων μέσων κατά της 483/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (σε έφεση Βασιλικής συζ. ΧΟΥΝΤΑ ΗΛΙΑ και λοιπών, κατά της 274/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου-αγωγή 68/ΤΜ68/2017) κατόπιν […]

Όλο το άρθρο

64/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   9ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   64/2023   ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  ένδικων μέσων κατά της Α461/2022 απόφασης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ανακοπή ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ πρώην συζ. ΜΠΡΑΪΑΝ ΜΠΑΚΡΟΪΝΤ) κατόπιν γνωμοδότησης. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου […]

Όλο το άρθρο