71/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   16ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   71/2023   Λήψη απόφασης κατόπιν -γνωμοδότησης-  (60/2023 απόφαση Δημάρχου) και ορισμός  –δικηγόρου– για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του ΣτΕ στην δίκη μετά την με αρ. κατάθεσης  872/2022 αίτηση […]

Όλο το άρθρο

55/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   Β’ θέμα  προ ημερησίας διάταξης   55/2023   Λήψη απόφασης κατόπιν -γνωμοδότησης- (61/2023 απόφαση Δημάρχου) και ορισμός –δικηγόρου– για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της 52703/23-1-2023 απόφασης του Γεν. Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο Κιάτο στο […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

                                                                                             Αριθμ.πρωτ:5030            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Ημ/νία: 20-3-2023 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής   Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους      Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στις 23 Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη και ώρα 09:00 σύμφωνα με τις διατάξεις […]

Όλο το άρθρο

10η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 17/ΜΑΡΤΙΟΥ/2023 10η/2023 τακτική συνεδρίαση Τρίτη  21.3.2023     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής 1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι. v  τους προέδρους των κοινοτήτων Παρακαλούμε […]

Όλο το άρθρο

53/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   9η/17.3. 2023 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης αρ. απόφασης   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης   53/2023   Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με τις περ. α & […]

Όλο το άρθρο

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Πληροφορίες: Η. Καλπαξής Τηλ.: 2742 360 129     ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ). Δείτε τα τρία (3) συνημμένα έγγραφα. ΣΥΝ. 3 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝ. 2 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΥΝ. 1 – ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ Δ.Α.Ο.Κ.  

Όλο το άρθρο

9η/2023 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 16/ΜΑΡΤΙΟΥ/2023 9η/2023 έκτακτη συνεδρίαση Παρασκευή  17.3.2023 Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως* * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής 1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) […]

Όλο το άρθρο

52/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   8η/10.3.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   11ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   52/2023   ορισμός –συμβολαιογράφου– για τη σύνταξη 1ης και την 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αριθ. 412/25-05-2022 δανειστικού συμβολαίου, που αφορούν στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνών τοκοχρεολυτικού […]

Όλο το άρθρο

51/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   8η/10.3.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   10ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   51/2023   ορισμός –συμβολαιογράφου– για τη σύνταξη 1ης και 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αριθ. 413/25-05-2022 δανειστικού συμβολαίου, που αφορούν στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνιών τοκοχρεολυτικού δανείου […]

Όλο το άρθρο

50/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   8η/10.3.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   9ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   50/2023   ορισμός –συμβολαιογράφου– για σύνταξη 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 575/16.11.2022 δανειστικού συμβολαίου, που αφορά στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνών τοκοχρεολυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου […]

Όλο το άρθρο