11η/2023 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 27/ΜΑΡΤΙΟΥ/2023 11η/2023 τακτική συνεδρίαση Παρασκευή  31.3.2023     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής 1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι. v  τους προέδρους των κοινοτήτων Παρακαλούμε […]

Όλο το άρθρο

5η/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                5ην    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ( 03-04-2023)     Aριθ. Πρωτ.  6024 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ημερομηνία  30-03-2023                                           ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                               1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο                               2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα […]

Όλο το άρθρο

74/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   19ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   74/2023   Αποδοχή της υπ’ αριθ. πρωτ.: 83820/14.03.2023 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί ένταξης της Πράξης «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων» με κωδικό ΟΠΣ 5131885, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος […]

Όλο το άρθρο

61/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   6ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   61/2023   ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την […]

Όλο το άρθρο

62/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   7ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   62/2023   Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη με ΜΠΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη  21η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

60/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/21.03.2023 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης αρ. απόφασης   5ο θέμα  ημερήσιας διάταξης   60/2023   Αποδοχή παραχώρησης χρήσης (2) προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας από την «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»  για την τοποθέτησή τους στο Δημοτικό-Γυμνάσιο της κοινότητας Καλλιάνων του Δήμου Σικυωνίων. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα […]

Όλο το άρθρο

90/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.  Απόφασης:   90/2023 Περίληψη: Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού   έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 42/ 2023 απόφαση […]

Όλο το άρθρο

89/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.  Απόφασης:   89/2023 Περίληψη: Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού   έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 43/ 2023 απόφαση […]

Όλο το άρθρο

88/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   (ως προς την αναφορά, της απόφασης εκτελεστικής Επιτροπής) ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.  Απόφασης:   88/2023 Περίληψη: Έγκριση […]

Όλο το άρθρο

87/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης /14. 3. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αρ.  Απόφασης:   87/2023 Περίληψη: Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού   έτους 2023 σύμφωνα με την αριθ. 22/ 2023 απόφαση […]

Όλο το άρθρο