11η/2022 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                                 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 05-12-2022  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Κιάτο  30-11-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Aριθ. Πρωτ:201 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Δομετίου Βασίλειος Κουτρέτσης Σπυρίδων Σαρχάνης Κωνσταντίνος Γκούμας  Σταμάτιος Μπόκιας Βασίλειος Τσαμαντά […]

Όλο το άρθρο

417/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ορθή επανάληψη 38η/29.11.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   417/2022   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης Έγκριση της 124/2022 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, για την εκ νέου αναπροσαρμογή τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κοινότητας Διμηνιού. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η […]

Όλο το άρθρο

413/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   38η/29.11.2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   413/2022   α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης ΑΔΥΝΑΜΙΑ εκτέλεσης εργασιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 29η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο

412/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   37η/28 .11. 2022 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης  συνεδρίασης   αρ. απόφασης   412/2022   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο

411/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   37η/28 .11. 2022 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης  συνεδρίασης   αρ. απόφασης   411/2022   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η […]

Όλο το άρθρο

11/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 11/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/28-11-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022.   Στο Κιάτο σήμερα, στις 28 Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

409/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ορθή επανάληψη 37η/28 .11. 2022 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης  συνεδρίασης   αρ. απόφασης   409/2022   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 294/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022» Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00’ πμ  συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

408/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   37η/28 .11. 2022 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης  συνεδρίασης   αρ. απόφασης   408/2022   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 293/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής                          «Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 43582/30.06.2022 απόφασης του ΥΠΕΣ «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, […]

Όλο το άρθρο

38η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 25/ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ/2022 38η/2022 τακτική συνεδρίαση Τρίτη  29.11. 2022     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  τα τακτικά μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής 1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δ. 3) Ζαχαρόπουλο Ν. 4) Μαστοράκη  Δ. 5) Μυττάς Ι. 6) Σωτηρόπουλο Ι. v  τους προέδρους των κοινοτήτων […]

Όλο το άρθρο

37η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (ορθή επανάληψη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 25.Νοεμβρίου.2022 ορθή επανάληψη 37η/2022 έκτακτη συνεδρίαση Δευτέρα  28η Νοεμβρίου 2022   Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως* * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1) Δομετίου Β. 2) Ζάρκο Δημ. 3) Μυττά […]

Όλο το άρθρο