4η/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

4ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (27-07-2022)                                                                                               Αριθ. Πρωτ. 11313                                                                                                                                                        Κιάτο  22-07-2022                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                               1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο                               2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα […]

Όλο το άρθρο

8/2022 Πράξη Διοικητικής Επιτροπής «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της αριθ. 3ης /18-07-2022 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών του Γεωργίου Μαυρούλια.   Πράξη Αριθ. 08   ΘΕΜΑ : Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. […]

Όλο το άρθρο

7/2022 Πράξη Διοικητικής Επιτροπής «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της αριθ. 3ης /18-07-2022 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών του Γεωργίου Μαυρούλια.   Πράξη Αριθ. 07   ΘΕΜΑ : Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. […]

Όλο το άρθρο

6/2022 Πράξη Διοικητικής Επιτροπής «Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της αριθ. 3ης /18-07-2022 συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος Υποτροφιών του Γεωργίου Μαυρούλια.   Πράξη Αριθ. 06   ΘΕΜΑ : Επιλογή υποτρόφων που πληρούν τα κριτήρια της αρ. πρωτ. […]

Όλο το άρθρο

131/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 16ης/15.7.2022 Ε Κ Τ Α Κ Τ Ησυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:   131/2022 Περίληψη: Παραχώρηση της πλατείας Κοινότητας Πασίου στον Πολιτιστικό  Σύλλογο «ΑΛΚΥΩΝΗ» την 5 – 6  και 7 Αυγούστου 2022 […]

Όλο το άρθρο

130/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 16ης/15.7.2022 Ε Κ Τ Α Κ Τ Ησυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:   130/2022 Περίληψη: Επί της αριθ. 10/2022 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού με θέμα : Αίτηση του Πολιτιστικού […]

Όλο το άρθρο

129/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 16ης/15.7.2022 Ε Κ Τ Α Κ Τ Ησυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:   129/2022 Περίληψη: Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 λόγω εκτεταμένων αλλαγών στις […]

Όλο το άρθρο

128/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 16ης/15.7.2022 Ε Κ Τ Α Κ Τ Ησυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:   128/2022 Περίληψη: Έγκριση «Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2022» μετά την αριθ. 249/2022  απόφαση Οικονομική Επιτροπής Δήμου Σικυωνίων.      Στο  […]

Όλο το άρθρο

110/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 15ης/5.7.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:   110/2022 Περίληψη: Επικαιροποίηση της αριθ. 364/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Παραχώρηση χώρου στην υπό διαμόρφωση πλατεία επί […]

Όλο το άρθρο

5/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 05/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5/14-7-2022 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα:. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2022. Στο Κιάτο σήμερα, στις 14 Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε […]

Όλο το άρθρο