3η/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  3ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (04-07-2022)                                                                                                    Αριθ. Πρωτ.  9702                                                                                                    Κιάτο    30-06-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                               1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο                               2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

234/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   17η/27 .6. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   234/2022   17ο θέμα ημερήσιας διάταξης Ορισμός –δικηγόρου– ως συνηγόρου υπεράσπισης ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, μετά από -γνωμοδότηση- Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30’ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο

235/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   17η/27 .6. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   235/2022   18ο θέμα ημερήσιας διάταξης 109/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορισμού –δικαστικού επιμελητή– για επίδοση της με αρ. πρωτ. 8945/16-6-2022 απόφασης διάλυσης σύμβασης. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 και ώρα […]

Όλο το άρθρο

232/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   17η/27 .6. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   232/2022   15ο θέμα ημερήσιας διάταξης Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 29/2022 απόφασης του Πρωτοδικείου Κορίνθου (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων) (109/ΑΠ109/5-11-2019 αίτηση ΑΘΗΝΑΣ συζ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ) Στο […]

Όλο το άρθρο

227/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   17η/27 .6. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   227/2022   10ο θέμα ημερήσιας διάταξης Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός με ΡΗΓΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ μετά από -γνωμοδότηση- Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30’ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο

226/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   17η/27 .6. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   226/2022   9ο θέμα ημερήσιας διάταξης Απόδοση λογαριασμού (8.000,00€) εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού συνδρομητικού προγράμματος  «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 […]

Όλο το άρθρο

223/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   17η/27 .6. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   223/2022   6ο θέμα ημερήσιας διάταξης Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου […]

Όλο το άρθρο

222/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   17η/27 .6. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   222/2022   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης Πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30’ συνήλθε η Οικονομική […]

Όλο το άρθρο

221/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   17η/27 .6. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   221/2022   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης Παράταση ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ . Στο […]

Όλο το άρθρο

220/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   17η/27 .6. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   220/2022   3ο θέμα ημερήσιας διάταξης Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΣΙΑΣ & ΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα […]

Όλο το άρθρο