121/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   11η/26 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   121/2022   Δ’ θέμα προ ημερησίας διάταξης Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η […]

Όλο το άρθρο

119/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   11η/26 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   119/2022   Β’ θέμα προ ημερησίας διάταξης Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, […]

Όλο το άρθρο

118/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   11η/26 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   118/2022   Α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης Αποδοχή Δωρεάς της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

11η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 20-04-2022   11η/2022 τακτική συνεδρίαση Tρίτη  26η Απριλίου 2022     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη Δημ.   Παρακαλούμε όπως προσέλθετε […]

Όλο το άρθρο

16/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                 ΑΔΑ:6Ε4ΨΟΚ3Ξ-ΧΤΩ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                        (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 4/19-4-2022 μεικτής (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης 16/2022 Θέμα: «Περί αποδοχής  πίστωσης ποσού  16.015,00€  προερχόμενη από το Δήμο  […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σύμφωνα με την ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15.04.2022 (ΦΕΚ 1882/16.04.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι […]

Όλο το άρθρο

117/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/14 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης   αρ. απόφασης   117/2022   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 14η Απριλίου 2022 και ώρα 13:30’μμ συνήλθε                                   σε –δια περιφοράς–  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο

116/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/14 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης   αρ. απόφασης   116/2022   4ο θέμα ημερήσιας διάταξης Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 14η Απριλίου 2022 και ώρα 13:30’μμ συνήλθε                                   […]

Όλο το άρθρο

115/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/14 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης   αρ. απόφασης   115/2022   3ο θέμα ημερήσιας διάταξης Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- επί αιτήματος ΚΛΕΙΤΣΑ περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού για την ιδιοκτησία με ΚΑ 061147 (ΟΤ 132Α). Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 14η […]

Όλο το άρθρο

114/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/14 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης   αρ. απόφασης   114/2022   2ο θέμα ημερήσιας διάταξης Εξωδικαστικός ή μη συμβιβασμός για την ιδιοκτησία με ΚΑ 010315 οικ. ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ μετά από -γνωμοδότηση- Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 14η Απριλίου 2022 και ώρα 13:30’μμ […]

Όλο το άρθρο