121/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   11η/26 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   121/2022   Δ’ θέμα προ ημερησίας διάταξης Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η […]

Όλο το άρθρο

119/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   11η/26 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   119/2022   Β’ θέμα προ ημερησίας διάταξης Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, […]

Όλο το άρθρο

118/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   11η/26 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   118/2022   Α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης Αποδοχή Δωρεάς της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

11η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 20-04-2022   11η/2022 τακτική συνεδρίαση Tρίτη  26η Απριλίου 2022     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη Δημ.   Παρακαλούμε όπως προσέλθετε […]

Όλο το άρθρο

16/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                 ΑΔΑ:6Ε4ΨΟΚ3Ξ-ΧΤΩ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                        (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 4/19-4-2022 μεικτής (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αριθμός Απόφασης 16/2022 Θέμα: «Περί αποδοχής  πίστωσης ποσού  16.015,00€  προερχόμενη από το Δήμο  […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Σχολικού έτους 2020-2021)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Αρ. πρωτ. :   13/29-03-2022) Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Σχολικού έτους 2020-2021) «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια» Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966), τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013), την 3/2022 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος με […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (Σχολικού έτους 2019-2020)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Αρ. πρωτ. :   12/29-03-2022) Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (Σχολικού έτους 2019-2020) «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια» Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966), τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013), την 2/2022 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος με […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ (Αρ. πρωτ. :   11/29-03-2022)  «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»   Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966), τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013), την 1/2022 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος με θέμα «Κατάρτιση των […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σύμφωνα με την ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15.04.2022 (ΦΕΚ 1882/16.04.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι […]

Όλο το άρθρο

117/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   10η/14 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης   αρ. απόφασης   117/2022   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 14η Απριλίου 2022 και ώρα 13:30’μμ συνήλθε                                   σε –δια περιφοράς–  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο