138/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   11η/26 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   138/2022   16ο θέμα ημερήσιας διάταξης Εξειδίκευση πίστωσης  ΚΑ  02.8261.002 τρέχοντος έτους µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

53/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 8ης /13.4.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .   Αρ. Απόφασης:   53/2022 Περίληψη: Καθορισμός εργασίας […]

Όλο το άρθρο

52/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 8ης /13.4.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .   Αρ. Απόφασης:   52/2022 Περίληψη: Εκμίσθωση Δημοτικού […]

Όλο το άρθρο

48/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 8ης /13.4.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .   Αρ. Απόφασης:   48/2022 Περίληψη: Καθορισμός ανταλλάγματος […]

Όλο το άρθρο

46/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 8ης /13.4.2022    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η      συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .   Αρ. Απόφασης:   46/2022 Περίληψη: Αποβολή των,  […]

Όλο το άρθρο

139/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   11η/26 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   139/2022   17ο θέμα ημερήσιας διάταξης Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων συγκροτήματος αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (β’ Ειδικός προϋπολογισμός)». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η […]

Όλο το άρθρο

137/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   11η/26 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   137/2022   15ο θέμα ημερήσιας διάταξης Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή […]

Όλο το άρθρο

127/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   11η/26 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   127/2022   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης Έγκριση  εκπονηθεισών  μελετών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η […]

Όλο το άρθρο

120/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   11η/26 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   120/2022   Γ’ θέμα προ ημερησίας διάταξης Ορισμός -δικηγόρων- για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον του ΣτΕ,  κατόπιν γνωμοδότησης. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η […]

Όλο το άρθρο

122/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   11η/26 .04. 2022 απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης   αρ. απόφασης   122/2022   Ε’ θέμα προ ημερησίας διάταξης Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η […]

Όλο το άρθρο