2/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                ΑΔΑ:9ΠΠΔΟΚ3Ξ-ΝΨΘ     ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της αριθμ.1/21-1-2022 τακτικής δια περιφοράς  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης  02/2022   Περίληψη: «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Υπηρεσιών έτους […]

Όλο το άρθρο

1/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                ΑΔΑ:6Ω7ΦΟΚ3Ξ-ΙΑΧ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της 1/21-1-2022 τακτικής δια περιφοράς  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.   Αριθμός Απόφασης  01/2022   Περίληψη: «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Προμηθειών  έτους […]

Όλο το άρθρο

16/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:6ΣΚΕΩ1Θ-ΒΒ7 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο 25-1-2022 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            Αριθμ. πρωτ:914  Απόφαση Δημάρχου αριθ.16 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) […]

Όλο το άρθρο

5/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   1η/20 .01. 2022 απόσπασμα πρακτικού έκτακτης συνεδρίασης   αρ. απόφασης   5/2022   β’ θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας & ώρας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του 1ου υποέργου «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης – Προβολής» π/υ 246.729,00€  της […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΓΑ

    ΜΠΟΖΙΚΑΣ   ΖΗΜΙΕΣ ΕΛ.Γ.Α. ΚΑΥΣΩΝΑΣ 27-06 & 03-08-2021   ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 24-01-2022 ΕΩΣ 03-02-2022 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 4   ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID 19   Κιάτο  24-01-2022 Ο Ανταποκριτής ΕΛΓΑ κοινότητας Μποζικά   ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΛ. 2742 360 129  

Όλο το άρθρο

15/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΑΔΑ:61Η0Ω1Θ-ΥΜ9 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο 24-1-2022 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            Αριθμ. πρωτ:859  Απόφαση Δημάρχου αριθ.15 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σύμφωνα με την ΚΥΑ   Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608/21.01.2022 (ΦΕΚ 155/21.01.2022 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00. Η εξυπηρέτηση του κοινού […]

Όλο το άρθρο

227/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  29ης/28-12-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Τηλεδιάσκεψη)  . Αρ. Απόφασης: 227/2021 Περίληψη:  Αποδοχή Προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας  περιόδου 2021 -2022 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ […]

Όλο το άρθρο

226/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  29ης/28-12-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Τηλεδιάσκεψη)  . Αρ. Απόφασης: 226/2021 Περίληψη: Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών σε περίπτωση τεχνολογικού ατυχήματος εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Σικυωνίων (αριθ. 11/2021 απόφαση Εκτ. Επιτροπής)   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό […]

Όλο το άρθρο

225/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  29ης/28-12-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Τηλεδιάσκεψη)  . Αρ. Απόφασης: 225/2021 Περίληψη: Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο […]

Όλο το άρθρο