301/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 32ης/12.10.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     Αρ. Απόφασης 301/2021   9ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 12η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική […]

Όλο το άρθρο

166/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  21ης/08-10-2021  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς). Αρ. Απόφασης: 166/2021 Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 25/2021 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαιδεύσεις περί παραχώρησης του προαύλιου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση συναυλίας αφιέρωμα […]

Όλο το άρθρο

165/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  21ης/08-10-2021  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς). Αρ. Απόφασης: 165/2021 Περίληψη: Επί αιτήματος της Ε.Ε. «Μάλλιος Κων/νος & Συνεργάτες» περί έγκρισης εισόδου – εξόδου στο ακίνητό του στη θέση Αρκούδα της κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Μουλκίου. […]

Όλο το άρθρο

164/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  21ης/08-10-2021  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η    Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (δια περιφοράς) . Αρ. Απόφασης: 164/2021 Περίληψη: Επί αιτήματος κ. Φιακά Παναγιώτη περί έγκρισης εισόδου – εξόδου στο ακίνητό και στο υπό ίδρυση «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΠΡΙΩΝ» στην Κοινότητα  […]

Όλο το άρθρο

161/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  20ης/24-09-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( με τηλεδιάσκεψη ) . Αρ. Απόφασης: 161/2021 Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 15/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στον Αθλητικό […]

Όλο το άρθρο

160/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ορθή Επανάληψη ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  20ης/24-09-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( με τηλεδιάσκεψη ) . Αρ. Απόφασης: 160/2021 Περίληψη: Τροποποίηση της αριθ. 277/2019 (ως προς το Β΄ σκέλος της)   απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της […]

Όλο το άρθρο

159/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

                                      Ορθή επανάληψη   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  20ης/24-09-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( με τηλεδιάσκεψη ) . Αρ. Απόφασης: 159/2021 Περίληψη: Τροποποίηση της αριθ. 472/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  εξαιτίας παράτασης συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)  στο […]

Όλο το άρθρο

158/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  20ης/24-09-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( με τηλεδιάσκεψη ) . Αρ. Απόφασης: 158/2021 Περίληψη: Τροποποίηση της αριθ. 304/2019 απόφασης Δ.Σ. εξαιτίας παράτασης συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)  στο πλαίσιο […]

Όλο το άρθρο

157/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

                                                           Ορθή   Επανάληψη   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  19ης/20-09-2021  Έ Κ Τ Α Κ Τ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( δια περιφοράς) . Αρ. Απόφασης: 157/2021 Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 242/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».   Στο  Κιάτο και […]

Όλο το άρθρο

163/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  20ης/24-09-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( με τηλεδιάσκεψη ) . Αρ. Απόφασης: 163/2021 Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 24/2021 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: «Επί   της αιτήσεως  της κ. Πάτσιου  Αναστασίας, για  παράταση  σύμβασης  […]

Όλο το άρθρο